Вартість послуг

 • ГОРМОНАЛЬНА ПАНЕЛЬ
  • ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ
   Назва Ціна, грн
   Тиреотропний гормон (ТТГ) 180
   Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.) 185
   Тироксин вільний (Т4 вільн.) 190
   Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) 230
   Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) 230
   Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону стимулюючі (АТ-р-ТТГ стимул.) 440
   Тиреоглобулін (ТГ) 230
   Паратгормон (1-84) (ПТГ) 230
   Кальцитонін 370
   Йод у сечі (напівкількісн.) 210
  • РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
   Назва Ціна, грн
   Пролактин 225
   Пролактин, молекулярні форми 465
   Пролактин в розведенні (1:100) 280
   Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 220
   Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 230
   Естрадіол (Е2) 210
   Прогестерон 220
   Антимюллерів гормон (AMГ) 465
   Інгібін В 550
   Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) 240
   17-оксипрогестерон (17-ОНР) 220
   Андростендіон 420
   Тестостерон загальний 220
   Тестостерон вільний 265
   Індекс вільного тестостерону (загальний тестостерон/СЗГх100%) 370
   Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ) 220
   Дигідротестостерон 340
   Андростендіола глюкуронід (3-альфа-Діол) 415
   Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця), діагностика вагітності (з 1 по 11 тиждень вагітності) 235
   Антитіла антиспермальні (кров) 295
   MAR-тест (еякулят) 380
   Спермограма розгорнута + MAR-тест 760
  • ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРНИКОВА ПАНЕЛЬ
   Назва Ціна, грн
   Вазопресин (Антидіуретичний гормон, АДГ), осмолярність плазми 2410
   Вільні метоксиаміни (метанефрин, норметанефрин, 3-метокситирамін) у плазмі 2770
   Метанефрини загальні (у добовій сечі) 640
   Катехоламіни (адреналін+норадреналін) у плазмі 1105
   Катехоламіни (адреналін+норадреналін) у добовій сечі 1105
   Адреналін (у плазмі) 580
   Адреналін (у добовій сечі) 580
   Норадреналін (у плазмі) 580
   Норадреналін (у добовій сечі) 580
   Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 345
   Кортизол (у слині) вільний 350
   Кортизол (у добовій сечі) 310
   Кортизол (у сироватці) 295
   Кортизол в розведенні (1:50) 325
   Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС) 1470
   Альдостерон 385
   Ренін активний пряма концентрація у плазмі (ПКР) 945
 • ФАКТОРИ РОСТУ
  Назва Ціна, грн
  Соматомедин С (ІФР-1) 335
  Соматотропний гормон (191) 225
  Соматотропний гормон (191) (діти до 18 років, базальний рівень) 225
  Соматотропний гормон (191) (діти до 18 років, нічний пік) 225
  Соматотропний гормон (191) (діти до 18 років, стимульований рівень) 225
  Інсуліноподібного фактору росту зв'язувальний протеїн 3 300
 • ПАНЕЛЬ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ
  Назва Ціна, грн
  Глюкоза у венозній крові натще 135
  Глюкоза у капілярній крові натще 130
  Глюкоза у венозній крові випадкове визначення 135
  Глюкоза у капілярній крові випадкове визначення 130
  Глюкозо-толерантний тест з 75г глюкози, плазма венозної крові 245
  Глюкозо-толерантний тест 3-х точковий 245
  Глікований гемоглобін (HbA1c) 230
  Фруктозамін 180
  Проінсулін інтактний 850
  Інсулін 220
  Індекс HOMA (глюкоза (венозна кров) х Інсулін /22,5) 305
  С - пептид 225
  Глюкагон 1690
  Антитіла до транспортера цинку 8 (ZnT8Ab) 1650
  Антитіла до інсуліну 760
  Антитіла до острівцевого апарату підшлункової залози (ІСА) IgG 1095
  Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADA) 555
  Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2) 835
  Лептин 525
  Мікроальбумінурія+креатинін у сечі 225
  Мікроальбумінурія (випадкова порція сечі, добова сеча) 195
  Креатинін у сечі 105
  мелатонін у слині 1400
 • ПАНЕЛЬ ОСТЕОПОРОЗУ
  Назва Ціна, грн
  Остеопороз, маркер остеорезорбції β-Cross Laps (β-ctx) у сироватці 740
  Остеопороз, маркер остеосинтезу Остеокальцин 410
  Остеопороз, маркер остеоремоделювання Кістково-лужна фосфатаза 1145
  Остеопороз, маркер остеорезорбції Дезоксипіридинолін/креатинін співвідношення (ранкова сеча) 1130
  Остеопороз, Паратгормон (1-84) (ПТГ) 230
  Остеопороз, Кальцитонін 370
  Вітамін D (25-гідроксикальциферол) 425
  Вітамін D3 (1,25-дигідроксихолекальциферол) 2385
  Ген рецептору вітаміну D (VDR), діагностика поліморфізму 520
  Кальцій іонізований 175
  Кальцій 105
  Кальцій у сечі 110
  Фосфор 95
 • ПАНЕЛЬ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
  Назва Ціна, грн
  Пренатальний неінвазивний скринінг (NIPT) (базовий: трисомії T21,T18, T13 + за бажанням анеуплоїдії статевих хромосом та стать дитини) 9900
  Пренатальний неінвазивний скринінг (NIPT) (розширений: трисомії T21,T18, T13 + аутосомні анеуплоїдії + хромосомний дисбаланс більше 7МВ + за бажанням анеуплоїдії статевих хромосом та стать дитини) 13600
  Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця), включений до пренатального скринінгу ІІ триместру (8-39 тижн.) 225
  Хоріонічний гонадотропін (вільна β-субодиниця), включений до пренатального скринінгу І триместру (8-13 тижн.) 240
  Альфа-фетопротеїн (АФП) 240
  Естріол некон'югований 210
  РАРР 250
  Плацентарний лактоген 355
  Пренатальний скринінг І триместру, РАРР-А, ХГЛ, комірцевий простір 420
  Пренатальний скринінг ІІ триместру, АФП, ХГЛ, естріол некон'югований 465
  Розрахунок ризику хромосомних аномалій програмою PRISCA I триместру 65
  Розрахунок ризику хромосомних аномалій та ДНТ програмою PRISCA II триместру 65
  Плацентарний фактор росту (PLGF), маркер прееклампсії 570
  Пренатальний скринінг І триместру, схвалений FMF 650
 • ПАНЕЛЬ ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  Назва Ціна, грн
  Синдром Жильбера, негемолітична гіпербілірубінемія сімейна / токсичність іринотекану 1525
  Антиген - HLA-B27 830
  Фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR, MTR, MTRR) 500
  Тромбофілія, поліморфізм генів (Протромбіну, Лейденська мутація, MTHFR) 1650
  Діагностика непереносимості лактози (кров, букальний зішкріб) 425
  Каріотипування (матеріал - кров) 2185
  Каріотипування сімейної пари (матеріал - кров) 4000
  Постнатальне FISH: 13, 18, 21 (матеріал – кров) 1500
  Постнатальне FISH: X, Y (матеріал – кров) 1500
  Каріотипування або FISH, 8 хромосом: 13, 15, 16, 18, 21, 22, Х та Y (матеріал – абортус, до 11 тижн.) ** 3800
  Каріотипування та FISH, 8 хромосом: 13, 15, 16, 18, 21, 22, Х та Y (матеріал – ворсини хоріону вагітності, що розвивається) *** 6150
  Каріотипування та FISH, 8 хромосом: 13, 15, 16, 18, 21, 22, Х та Y (матеріал – амніотична рідина) *** 6850
 • ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ
  Назва Ціна, грн
  Онкомаркер нейроендокринних пухлин Хромогранін А 1460
  Онкомаркер карциноїдних пухлин 5-гідроксиіндолоцтова кислота 2050
  Онкомаркер карциноїдних пухлин Серотонін 1630
  Онкомаркер BRCA1 і BRCA2 - виявлення мутацій генів 1430
  Онкомаркер гепатоцелюлярного раку Альфа-фетопротеїн (АФП) 235
  Онкомаркер Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця) 230
  Онкомаркер Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг.) 220
  Індекс вільного ПСА ((ПСА вільн/ПСА заг)х100%) 335
  Онкомаркер Раково-ембріональний антиген (СЕА) 250
  Онкомаркер медулярного раку щитоподібної залози Кальцитонін 370
  Ранній онкомаркер яєчників НЕ-4 435
  Онкомаркер яєчників СА 125 230
  Індекс ROMA (розрахунок ризику раку яєчників: СА 125, НЕ-4) 615
  Онкомаркер молочної залози СА 15-3 255
  Онкомаркер недрібноклітинного раку легень CYFRA 21-1 (фрагмент цитокератину 19) 380
  Онкомаркер Тканинний поліпептидний антиген (фрагменти цитокератина 8,18,19) 2260
  Онкомаркер підшлункової залози СА 19-9 245
  Онкомаркер Нейроенолаза (NSE) 650
  Онкомаркер шлунка CA 72-4 380
  Онкомаркер Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) 400
  Онкомаркер пухлин ШКТ СА-242 415
  Онкомаркер сечового міхура (UBC II, цитокератин 8+18) у сечі 2940
  Онкомаркер легень ProGRP 1875
  Онкомаркер Бета-2-мікроглобулін 335
  Онкомаркер товстої кишки Tu M2-піруваткіназа (матеріал - кал) 3675
 • КАРДІО-РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ
  Назва Ціна, грн
  Тропонін I скринінг 240
  Тропонін I високочутливий 455
  Креатинкіназа МВ-фракція 200
  N-кінцевий фрагмент попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP) 895
  Гомоцистеїн 420
  Ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн. 125
  Антистрептолізин "О" (АСЛ-O) - кількісн. 125
  С-реактивний білок (СРБ) - кількісн. 115
  Дигоксин 1660
  Ліпопротеїн (а) - кількісн. 355
  СРБ високочутливий (hs СРБ) 325
  Цистатин С зі ШКФ 565
 • ПАНЕЛЬ АУТОІМУНОЛОГІЇ
  Назва Ціна, грн
  Скринінг захворювань сполучної тканини (ЗСТ) (U1-RNP;SS-A/Ro; SS-B/La; centromere B; Scl-70; Jo-1; fibrillarin, RNA Pol III; Rib-P; PM-Scl; PCNA; Mi-2; Sm; Ds-DNA) 490
  Антитіла до односпіральної ДНК (ADNA I) 500
  Антитіла до двоспіральної (нативної) ДНК (dsDNA, ADNA II) 465
  Антитіла до фосфоліпідів IgG (APHL IgG) 310
  Антитіла до фосфоліпідів IgМ (APHL IgМ) 305
  Антитіла до кардіоліпіну IgM 310
  Антитіла до кардіоліпіну IgG 275
  Антитіла до В2-глікопротеїну IgG 360
  Антитіла до В2-глікопротеїну IgM 380
  Вовчуковий антикоагулянт (ВА) 435
  Антитіла до цитрулінованого виментину (Anti-MCV) 615
  Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-ССР) 460
  Антитіла антинейтрофільні цитоплазматичні (cANCA, pANCA) - напівкількісн. 1025
  Антитіла до мітохондрій (АМА) - скринінг 1170
  Антитіла до мітохондрій (АМА-М2) 520
  Антитіла антимієлінові скринінг (MAG, SGPG, SGLPG) - напівкількісн. 1210
  Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgG ELiA 585
  Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgA ELiA 585
  Антинуклеарні антитіла екстраговані: Anti-ENA скринінг (Anti U1 RNP, Anti Sm, Anti SSA Ro 52, Anti SSA Ro 60, Anti SSB/La, Anti Scl-70, Anti Jo1, Anti Centromer B) 920
  Антитіла до Scl-70 (склеродермія) 415
  Антитіла до гістону 1385
  Антитіла до мікросом печінки і нирок, ANTI-LKM - скринінг 1300
  Антитіла до розчинного печінкового антигену (anti-SLA) - якісн. 1510
  Антитіла до мієлопероксидази (antiMPO) - напівкількісн. 1005
  Антитіла до протеїнази 3 (anti PR3 antibodies) - напівкількісн. 1045
  Антитіла до ендомізію IgA - напівкількісн. 995
  Антитіла до ендомізію IgG - напівкількісн. 985
  Антитіла до тканинної трансглютамінази IgA ELiA 765
  Антитіла до тканинної трансглютамінази IgG ELiA 665
  Діаміноксидаза 805
  Антитіла до парієнтальних клітин шлунку IgG 520
 • ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ
  • COVID-19
   Назва Ціна, грн
   Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, РНК RT-ПЛР-якісний, FTD (терміновий) 980
   Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, РНК методом RT-ПЛР - якісний 780
   Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, РНК RT-ПЛР-якісний, мутації 980
   Скринінг респіраторних інфекцій, ПЛР, 21 показник, FTD (високочутливий) 1650
   Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, антитіла IgМ до S-білка, напівкількісний 450
   Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, комплекс антитіл IgМ до S-білка /IgG до N-білка, напівкількісний 810
   Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, антитіла IgG до S1 RBD кількісний, за стандартом ВООЗ 480
   Комплекс "Оцінка стану організму при COVID-19, мінімальний" (загальний розгорнутий аналіз крові(автоматичний геманалізатор 33 показники); С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.; Д-димер) 410
   Комплекс "Оцінка стану організму при COVID-19, базовий" (загальний розгорнутий аналіз крові(автоматичний геманалізатор 33 показники); С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.; Д-димер; феритин; коагулограма на автоматичному аналізаторі) 895
   Комплекс "Оцінка стану організму при COVID-19, розгорнутий" (загальний розгорнутий аналіз крові(автоматичний геманалізатор 33 показники); С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.; Д-димер; феритин; коагулограма на автоматичному аналізаторі; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); білірубін загальний; лактатдегідрогеназа (ЛДГ)) 1235
   Комплекс "Оцінка стану організму при COVID-19, MAX" (загальний розгорнутий аналіз крові(автоматичний геманалізатор 33 показники); С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.; Д-димер; феритин; коагулограма на автоматичному аналізаторі; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); білірубін загальний; лактатдегідрогеназа (ЛДГ), креатинін; прокальцитонін; інтерлейкін-6 (IL-6); глюкоза у венозній крові натще) 3040
   Інтерлейкін-6 (IL-6) 1100
   Діагностика постковідного синдрому (легкий перебіг захворювання) - загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники); глюкоза; тиреотропний гормон (ТТГ); С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.; Д-димер; феритин; трансферин; креатинін; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); білірубін загальний; Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, антитіла IgG до S1 RBD кількісний, за стандартом ВООЗ. 1770
   Діагностика постковідного синдрому (середній-тяжкий перебіг захворювання) - загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники); глюкоза; тиреотропний гормон (ТТГ); СРБ високочутливий (hs СРБ); Д-димер; феритин; трансферин; креатинін; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); білірубін загальний; N-кінцевий фрагмент попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP); фібриноген; Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, антитіла IgG до S1 RBD кількісний, за стандартом ВООЗ. 2765
  • ДІАГНОСТИКА ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ А
   Назва Ціна, грн
   Гепатит А, антитіла до вірусу IgM 265
   Гепатит А, антитіла до вірусу IgG 265
   Гепатит А, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) - якісн. 440
  • ДІАГНОСТИКА ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ В
   Назва Ціна, грн
   Гепатит В, HBsAg 265
   Гепатит B HBsAg - кількісн. 335
   Гепатит В, антитіла загальні до HBsAg 295
   Гепатит В, НВеАg 315
   Гепатит В, антитіла загальні до НВеАg 325
   Гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg 295
   Гепатит В, антитіла IgM до HBсorАg 265
   Гепатит В, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР - якісн. 425
   Гепатит В, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров) -кількісн. 845
  • ДІАГНОСТИКА ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ С
   Назва Ціна, грн
   Гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг 315
   Гепатит С, антитіла IgG до Core 1,2, Е2 (HVR), NS3, NS4A/B, NS5A (імуноблот) 1085
   Гепатит С, генотипування РНК вірусу (1, 2, 3) методом REAL TIME ПЛР - якісн. 640
   Гепатит С, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР - якісн. 485
   Гепатит С, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР - кількісн. 1635
  • ДІАГНОСТИКА ІНШИХ ФОРМ ГЕПАТИТІВ
   Назва Ціна, грн
   Гепатит D, загальні антитіла 1010
   Гепатит D, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) - якісн. 415
   Гепатит G, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР - якісн. 440
   Гепатит TT, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) - якісн. 335
   Антитіла до мітохондрій (АМА) - скринінг 1170
   Антитіла до мітохондрій (АМА-М2) 520
  • TORCH-ІНФЕКЦІЇ
   Назва Ціна, грн
   Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM 220
   Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgG 230
   Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типу 2 IgG 220
   Герпес звичайний, Herpes simplex, типи 1/2, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн. (зішкріб з у/г, сеча, слина, ліквор, секрет передміхурової залози, плазма крові, еякулят, мазок із зіва, букальний зішкріб, грудне молоко, біоптат, ворсинки хоріону, навколоплодні води) 285
   Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgG 250
   Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgМ 265
   Герпес, Human herpesvirus, 6 тип, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (кров, у/г зішкріб, буккал. зішкріб, слина, сеча, р/г зішкріб, ліквор та ін.) 315
   Герпес, Human herpesvirus, антитіла до типу 8 IgG 1095
   Краснуха, Rubella virus, антитіла IgM 220
   Краснуха, Rubella virus, антитіла IgG 220
   Краснуха, Rubella virus, авідність антитіл IgG 415
   Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgM 220
   Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgG 220
   Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, авідність антитіл IgG 580
   Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, ДНК методом ПЛР - якісн. (ліквор, біоптат та ін.) 320
   Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM 220
   Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgG 220
   Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, авідність антитіл IgG 490
   Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (слина, сеча, кров, ліквор, амніотична рідина та ін.) 280
   Парвовірус В19, Human parvovirus, IgM (імуноблот) 595
   Парвовірус В19, Human parvovirus, IgG (імуноблот) 595
   Парвовірус В19, Human parvovirus, ПЛР – кількісн. (кров, слина, мазок з ротової порожнини, ліквор, хоріон, амніотична рідина, біоптат кісткового мозку) 455
  • ДІАГНОСТИКА ЕПШТЕЙН-БАРР ВІРУСНОЇ (EBV) ІНФЕКЦІЇ
   Назва Ціна, грн
   Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, гетерофільні антитіла до вірусу 290
   Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, у/г зішкрібок, буккал. зішкрібок, слина, сеча, р/г зішкрібок та ін.) - кількісн. 280
   Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсидного антигена вірусу IgM (VCA IgM) 225
   Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсидного антигена вірусу IgG (VCA IgG) 225
   Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до ядерного антигена вірусу IgG (EBNA IgG) 225
  • ІНШІ ІНФЕКЦІЇ
   Назва Ціна, грн
   ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла) 360
   Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgM 380
   Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgG 380
   Кір, Measles morbillivirus, антитіла до вірусу IgG 295
   Кір, Measles morbillivirus, антитіла до вірусу IgМ 435
   Правець, Clostridium tetani, антитіла до правцевого анатоксину, IgG 630
   Дифтерія, Corynebacterium diphteriae, антитіла до дифтерійного анатоксину IgG 630
   Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг (ДНК (РНК) мікроорганізмів роду Shigella spp, E.coli, Salmonella spp, Campylobacter spp, Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus) 690
   Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, антитіла IgG 230
   Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, антитіла IgА 280
   Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, ДНК методом ПЛР (біоптат слизової шлунка, шлунковий сік, фекалії) - якісн. 585
   Квантифероновий тест 2155
   Туберкульоз, Mycobacterium tuberculosis, ДНК методом ПЛР (будь-який БМ, крім крові) - якісн. 745
   Хламідіоз, Сhlamydophіla pneumonia, ДНК методом REAL TIME ПЛР (зішкрібок, змив із бронхів, харкотиння) - якісн. 415
   Мікоплазмоз, Mycoplasma pneumonia, ДНК методом REAL TIME ПЛР (зішкрібок, змив із бронхів, харкотиння) - якісн. 425
   Ентеровіруси, РНК методом REAL TIME ПЛР (будь-який БМ) 815
   Дослідження кліща на бореліоз, Borrelia burgdorferi, ПЛР - якісн. 275
   Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM 305
   Бореліоз, Borrelia, антитіла IgG 305
   Бореліоз, IgM/IgG-скринінг (імуноблот для сумнівних/позитивних) 1785
   Бореліоз, Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот) 620
   Бореліоз, Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), антитіла IgG - підтверджуючий тест (імуноблот) 640
   Ієрсініоз, Yersinia еnterocolitica, загальні антитіла з визначенням серотипу - напівкількісн. 1105
   Токсокароз, Toxocara canis, антитіла IgG 360
   Аскаридоз, Ascaris lumbricoides, антитіла IgG 460
   Лямбліоз, загальні антитіла (IgG + IgM + IgA) до лямблій. (Серологічна діагностика інфікування лямбліями демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів)) 415
   Опісторхоз, Opisthorchis felineus, антитіла IgG . (Серологічна діагностика інфікування опісторхозом демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів) 425
   Ехінококоз, Echinococcus granulosus, антитіла (IgG + IgA). (Серологічна діагностика інфікування ехінококозом демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів) 435
   Трихінельоз, Trichinella spiralis, антитіла (IgG + IgA). (Серологічна діагностика інфікування трихінельозом демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів) 460
  • ПАНЕЛЬ УРОГЕНІТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ
   Назва Ціна, грн
   Скринінг бактеріального вагінозу - кількісн. (виявлення ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. та загальної кількості бактерій методом ПЛР) 385
   Діагностика бактеріального вагінозу - Фемофлор 8 - кількісн. (Виявлення ДНК Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Gardnerella vaginalis/ Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Mycoplasma hominis/Mycoplasma genitalium, Candida spp.) 630
   Скринінг 7 ІПСШ (Виявлення Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum методом ПЛР) - напівкількісн. 1050
   Хламідіоз, Chl.traсhomatis, антитіла IgМ 240
   Хламідіоз, Chl.traсhomatis, антитіла IgG 240
   Хламідіоз, Chlamydia trachomatis, ДНК методом REAL TIME ПЛР - якісн. (зішкріб з у/г, сеча, зішкріб з кон'юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові) 280
   Мікоплазмоз, уреаплазмоз, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., посів із визначенням чутливості до 11 антибіотиків 395
   Мікоплазмоз, уреаплазмоз, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., з доставленного контейнеру (сеча/еякулят), посів із визначенням чутливості до 11 антибіотиків 390
   Уреаплазмоз, Ureaplasma spp. (urealyticum+parvum), ДНК методом REAL TIME ПЛР - кількісн. (у/г зішкріб, сеча, зішкріб з кон'юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові) 235
   Уреаплазмоз, Ureaplasma urealyticum, ДНК методом REAL TIME ПЛР - кількісн. (у/г зішкріб, сеча, зішкріб з кон'юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові) 280
   Уреаплазмоз, Ureaplasma parvum, ДНК методом REAL TIME ПЛР - кількісн. (у/г зішкріб, сеча, зішкріб з кон'юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові) 280
   Мікоплазмоз, Mycoplasma hominis, ДНК методом REAL TIME ПЛР - кількісн. (у/г зішкріб, сеча, секрет передміхурової залози, еякулят, плазма крові) 240
   Мікоплазмоз, Mycoplasma genitalium, ДНК методом REAL TIME ПЛР - якісн. (зішкріб з у/г, сеча, зішкріб з кон'юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, cиновіальна рідина, плазма крові) 240
   Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (слина, сеча, кров, ліквор, амніотична рідина та ін.) 280
   Герпес звичайний, Herpes simplex, типи 1/2, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн. (зішкріб з у/г, сеча, слина, ліквор, секрет передміхурової залози, плазма крові, еякулят, мазок із зіва, букальний зішкріб, грудне молоко, біоптат, ворсинки хоріону, навколоплодні води) 285
   Трихомоніаз, Trichomonas vaginalis, ДНК методом REAL TIME ПЛР - якісн. (зішкріб з у/г, сеча, зішкріб з кон'юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові) 240
   Гонорея, Neisseria gonorrhoeae, ДНК методом REAL TIME ПЛР - якісн. (у/г зішкріб, сеча) 240
   Гарднерельоз, Gardnerella vaginalis, ДНК методом REAL TIME ПЛР - якісн. (у/г зішкріб, сеча, еякулят) 240
   Кандидоз, ДНК Candida albicans методом REAL TIME ПЛР - якісн. (у/г зішкріб, сеча) 260
   Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг 290
   Сифіліс (реагінові антитіла - RPR, в розведенні) 190
   Сифіліс, Treponema pallidum, ДНК методом REAL TIME ПЛР (будь-який БМ) - якісн. 250
   Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла IgG (імуноблот) 450
   Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла IgМ (імуноблот) 455
   ВПЛ-кількісний методом Real Time ПЛР - А9 (16,31,33, 35,52,58), A7 (18,39,45,59), А5 (51), А6 (56) 505
   ВПЛ, Комплексне генотипування ДНК 28 типів, в напівкількісному форматі методом REAL TIME ПЛР (у/г, ротова порожнина): 19 високоонкогенних 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 26, 51, 53, 66, 68, 69, 73, 82 та 9 низькоонкогенних: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 71 765
 • БАКТЕРІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ З АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ІДЕНТИФІКАЦЇ ТА ЧУТЛИВОСТІ
  • У/Г МАТЕРІАЛ ЖІНКИ
   Назва Ціна, грн
   Кольпіт. Вульвовагініт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
   Кольпіт. Вульвовагініт. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1000
   Кольпіт. Вульвовагініт. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 735
   Цервіцит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
   Цервіцит. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1000
   Ендометрит (ВМС, після переривання вагітності, післяпологовий). Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1735
   Ендометрит (ВМС, після переривання вагітності, післяпологовий). Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1000
   Бартолініт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
   Бартолініт. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1000
  • У/Г МАТЕРІАЛ ЧОЛОВІКА
   Назва Ціна, грн
   Простатит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС (сеча, еякулят, секрет простати) 1260
   Простатит. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС (сеча, еякулят, секрет простати) 735
   Баланопостит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС, грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 1315
  • СЕЧА
   Назва Ціна, грн
   Уретрит. Цистит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
   Піурія. Цистит. Пієлонефрит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС, грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 1420
   Скринінг вагітних на безсимптомну бактеріурію. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 735
  • МАТЕРІАЛ З НОСА
   Назва Ціна, грн
   Бакпосів із носа. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1260
   Синусити. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
   Синусити. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1050
   Синусити. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 735
  • МАТЕРІАЛ З ВУХА
   Назва Ціна, грн
   Отит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
   Отит. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1000
   Отит. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 735
  • МАТЕРІАЛ З ОКА
   Назва Ціна, грн
   Кон'юнктивіт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
   Посттравматичний ендофтальміт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
   Посттравматичний ендофтальміт. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1000
   Посттравматичний ендофтальміт. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 735
   Кератит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
   Ендофтальміт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
   Ендофтальміт. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1000
   Ендофтальміт. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 735
   Блефарит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1050
  • МАТЕРІАЛ З РОТОГЛОТКИ
   Назва Ціна, грн
   Мазок із горла. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
   Мазок із горла. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 735
   Тонзиліт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС та на дифтерію 1155
  • МАТЕРІАЛ З РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ
   Назва Ціна, грн
   Стоматит, заїда, виразки в порожнині рота. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
   Стоматит, заїда, виразки в порожнині рота. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 735
  • МАТЕРІАЛ ІЗ ЗУБОЯСНЕВОЇ КИШЕНІ
   Назва Ціна, грн
   Захворювання пародонту. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1260
   Захворювання пародонту. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1260
  • МАТЕРІАЛ З УРАЖЕНОЇ ШКІРИ ТА М'ЯКИХ ТКАНИН
   Назва Ціна, грн
   Рани нехірургічні, хірургічні. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1210
   Рани нехірургічні, хірургічні. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1155
   Акне. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1210
   Рани нехірургічні, хірургічні (імунодефіцит, діабет). Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1210
   Рани нехірургічні, хірургічні (імунодефіцит, діабет). Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1155
   Рани нехірургічні, хірургічні (імунодефіцит, діабет). Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 735
   Запалення валика біля нігтя. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
   Запалення валика біля нігтя. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 735
  • МАТЕРІАЛ З МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
   Назва Ціна, грн
   Мастит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
   Мастит. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1155
  • МАТЕРІАЛ З АБСЦЕСІВ
   Назва Ціна, грн
   Абсцеси будь-якої локалізації. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1365
   Абсцеси будь-якої локалізації. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1155
   Абсцеси будь-якої локалізації. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 735
  • ПЕРИТОНІТ
   Назва Ціна, грн
   Ексудат із черевної порожнини. Перитоніт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1365
   Ексудат із черевної порожнини. Перитоніт. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1155
  • КРОВ ТА ІНШІ СТЕРИЛЬНІ РІДИНИ
   Назва Ціна, грн
   Кров на стерильність. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1890
   Кров на стерильність. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1680
   Кров на стерильність. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС та анаеробів з антибіотикограмою 2310
   Ендокардит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
   Ендокардит. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1155
   Ендокардит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС та анаеробів з антибіотикограмою 1785
   Стерильні рідини (амніотична, перитонеальна, плевральна). Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1155
   Стерильні рідини (амніотична, перитонеальна, плевральна). Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1210
   Стерильні рідини (амніотична, перитонеальна, плевральна). Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 1105
   Стерильні рідини (амніотична, перитонеальна, плевральна). Визначення аеробів, грибів Candida spp. з антибіотико-/антимікотикограмою з МІС та анаеробів з антибіотикограмою 2205
   Ліквор. Перикардіальна, синовіальна (суглобна) рідина. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС та анаеробів з антибіотикограмою, грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 1735
   Жовч. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1260
   Інфекції, асоційовані з внутрішньосудинним катетером. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1260
  • ІНТУБАЦІЙНА ТРУБКА
   Назва Ціна, грн
   Інтубаційна трубка. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС 1260
   Інтубаційна трубка. Визначення анаеробів з антибіотикограмою 1155
   Інтубаційна трубка. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС 1000
  • ІНШЕ
   Назва Ціна, грн
   Стрептокок групи В з антибіотикограмою з МІС 685
 • БАКТЕРІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ
  • БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ ПОСІВ+АНТИБІОТИКОГРАМА
   Назва Ціна, грн
   Кров на стерильність (аероби) 540
   Бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою 380
   Бакпосів на грибкову флору з визначенням 42 видів і чутливістю до антимікотичних препаратів (21 вид грибів роду Candida, 6 видів Cryptococcus, 3 - Rhodoturola, 3 - Trichosporon, 2 - Geotrichum та 7 видів більш рідкісних грибів) 1025
   Бактеріологічний посів + антибіотикограма урогенітальних виділень (1 точка) 380
   Бактеріологічний посів + антибіотикограма сечі 380
   Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із ока 375
   Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із язика 635
   Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха 375
   Бактеріологічний посів + антибіотикограма вмісту нігтьової кишені 370
   Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із носа 375
   Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із мигдалин 375
   Бактеріологічний посів матеріалу із мигдалин на дифтерію + антибіотикограма 375
   Бактеріологічний посів матеріалу із носа на дифтерію + антибіотикограма 375
   Бактеріологічний посів + антибіотикограма харкотиння, із бронхів 375
   Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору 880
   Бактеріологічний посів із зубоясневої кишені (на анаероби) 1030
   Бактеріологіч.посів+антибіотикограма виділень із дренажу на анаеробну флору 790
   Бактеріологічний посів + антибіотикограма виділень із дренажу 375
   Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани 375
   Бактеріологічний посів + антибіотикограма материнського молока 375
   Бактеріологічний посів + антибіотикограма жовчі 345
   Бактеріологічний посів + антибіотикограма калу на дисбактеріоз 405
   Бактеріологічний посів калу на стафілокок (S.aureus) 345
   Бактеріологічний посів калу на грибкову флору (рід Candida) 345
   Бактеріологічний посів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)+АБГ 375
   Стрептокок групи В, Streptococcus agalactiae, посів з антибіотикограмою 375
   Трихомоніаз, TRICHOMONAS VAGINALIS (InPouch ТV) (зішкріб з у/г, сеча, секрет передміхурової залози, еякулят) 730
 • ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  Назва Ціна, грн
  Мікроскопія урогенітального мазку (ч) 180
  Мікроскопія урогенітального мазку (ж) 3 точки 165
  Мікроскопія урогенітального мазку (1 точка: vagina) 165
  Мікроскопія вагінальних виділень за критеріями Хей-Айсон 165
  Визначення ph вагінальних виділень 135
  Мікроскопія секрету простати 145
  Еякулят, визначення кількості лейкоцитів 215
  Копрограма 195
  Аналіз калу на яйця гельмінтів 175
  Ентеробіоз, Enterobius vermicularis, зішкрібок 160
  Лямбліоз, Giardia lamblia, мікроскопія калу 205
  Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин) 255
  Спермограма розгорнута (опис фізичних властивостей і мікроскопічне дослідження: кінезисграма, визначення кількості і морфології сперматозоїдів) 420
  Постеякуляторне дослідження сечі 110
  Посткоітальний тест (in vivo) 195
  Демодекоз, Demodex folliculorum та Demodex brevis (вії, брови, лусочки шкіри, вміст або гнійне відокремлюване папул (везикул) 225
  Дослідження на паразитарні грибки (зішкрібок шкіри, волосся, нігті) 225
  Пап-тест традиційний (цитологічне дослідження шийки матки) 260
  Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD) 455
  Назоцитограма 185
  Кольпоцитограма (1 дослідження) 130
  Кольпоцитограма для вагітних 130
  Цифрова мікрофотографія зразку 90
  Консультування цитологічних препаратів (ендо-, екзоцервікс та зона трансформації) * 205
 • ДІАГНОСТИКА ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
  • ЗАГАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
   Назва Ціна, грн
   Mієлограма (цитоморфологічне дослідження кісткового мозку) 320
   Цитологічне дослідження мазка периферичної крові 310
   Консультативне імунофенотипування (при наявності даних цитологічного дослідження) 2600
   Каріотипування при онкогематологічних захворюваннях 5105
   Цитохімічне дослідження препаратів кісткового мозку 1250
   Цитохімічне дослідження препаратів крові 1250
  • ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ РЕЗИДУАЛЬНОЇ ХВОРОБИ
   Назва Ціна, грн
   В-ГЛЛ, моніторинг MRD (мієлограма, оцінка резидуального пулу пухлинних клітин методом проточної цитометрії) 2100
   Т-ГЛЛ, моніторинг залишкової хвороби (мієлограма, оцінка резидуального пулу пухлинних клітин методом проточної цитометрії) 2000
   ГМЛ, моніторинг залишкової хвороби (мієлограма, оцінка резидуального пулу пухлинних клітин методом проточної цитометрії) 2270
   ВКЛ, моніторинг залишкової хвороби (мієлограма, оцінка резидуального пулу пухлинних клітин методом проточної цитометрії) 2145
   ХЛЛ, моніторинг залишкової хвороби (мієлограма, оцінка резидуального пулу пухлинних клітин методом проточної цитометрії) 1975
  • ДІАГНОСТИКА ГОСТРОГО ЛЕЙКОЗУ
   Назва Ціна, грн
   Діагностика ГЛ (мієлограма, імунофенотипування ГЛ методом проточної цитометрії) 2900
   Діагностика ГЛ з визначенням морфологічного підтипу (мієлограма, цитохімічне дослідження, імунофенотипування ГЛ методом проточної цитометрії) 4250
   Визначення t(9;22)(q34.1;q11.2) BCR-ABL1 методом FISH 4810
   Визначення t(4;11)(q21;q23) методом FISH 4160
   Визначення t(12;21)(p13.2;q22.1) методом FISH 4565
   Визначення t(1;19)(q23;p13.3) методом FISH 4990
   Визначення t(15;17)(q24;q21) методом FISH 4160
   Визначення t(8;21)(q22;q22) методом FISH 4565
   Визначення inv(16)(p13.1q22)/t(16;16) методом FISH 5110
   Визначення BCR-ABL1 (p190) методом ПЛР 3100
   Визначення RAS (KRAS, NRAS, HRAS) методом ПЛР 3500
   Визначення MLL-AF4 методом ПЛР 3100
   Визначення E2A-PBX1 методом ПЛР 3100
   Визначення TEL-AML1 методом ПЛР 3100
   Визначення AML1-ETO методом ПЛР 3100
   Визначення RUNX1-RUNX1T1 методом ПЛР 3100
   Визначення CBFβ-MYH11 методом ПЛР 3100
   Визначення PML-RARа методом ПЛР 3100
  • ДІАГНОСТИКА МНОЖИННОЇ МІЄЛОМИ
   Назва Ціна, грн
   Діагностика множинної мієломи №1 (імунофенотипування ММ методом проточної цитометрії + мієлограма) 2470
   Діагностика множинної мієломи №2 (Визначення t(4;14)(q13;q32), t(14;16)(q32.3;q23), del1p32 методом FISH) 12050
   Діагностика множинної мієломи №3 (визначення t(4;14)(q13;q32), t(14;16)(q32.3;q23), del1p32 методом FISH, імунофенотипування ММ методом проточної цитометрії + мієлограма) 14440
   Визначення t(4;14)(q13;q32) методом FISH 4160
   Визначення t(14;16)(q32.3;q23) методом FISH 4160
   Визначення del1p32 методом FISH 4360
   Визначення del17p13 методом FISH 4160
  • ДІАГНОСТИКА ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
   Назва Ціна, грн
   Діагностика лімфопроліферативних захворювань (цитологічне дослідження, імунофенотипування методом проточної цитометрії) 2955
   Діагностика В-ХЛЛ (Визначення del17p13 методом FISH, мієлограма, імунофенотипування хронічного лімфолейкозу методом проточноі цитометріі) 6545
   Визначення del17p13 методом FISH 4160
   Імунофенотипування В-ХЛЛ з оцінкою імунологічних факторів прогнозу (IgHV-генів) 1350
   Діагностика волосатоклітинного лейкозу (мієлограмма, імунофенотипування хронічних лімфопроліферативних захворювань методом проточної цитометрії) 2810
   Діагностика синдрому Сезарі (цитологічне дослідження мазка крові, імунофенотипування синдрому Сезарі методом проточної цитометріі) 2755
   Моніторинг виснаження пулу циркулюючих В-клітин під час терапії ритуксимабом методом проточної цитометрії 1300
   Визначення BRAF V600 методом ПЛР (матеріал КМ або периферична кров) 2200
  • ДІАГНОСТИКА ХРОНІЧНИХ МІЄЛОПРОЛІФЕРАТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
   Назва Ціна, грн
   Діагностика мієлодиспластичного синдрому (цитологічне дослідження мазка крові, мієлограма, цитохімічне дослідження препаратів кісткового мозку, оцінка диспластичних змін методом проточної цитометрії) 4940
   Визначення Del 5q методом FISH 5195
   Визначення t(9;22)(q34.1;q11.2) BCR-ABL1 методом FISH 4810
   Визначення BCR-ABL1 (p210) методом ПЛР 3100
   Визначення JAK2 (V617F) методом ПЛР 2200
 • ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  • ПАТОМОРФОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ ТА МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
   Назва Ціна, грн
   Цитологічне дослідження зішкребу з поверхні промежини 290
   Цитологічне дослідження виділень із соска грудної залози 330
   Цитологічне дослідження аспірату з цервікального каналу та порожнини матки 290
   Цитологічне дослідження відбитку з ВМС 290
   Цитологічне дослідження аспірату тонкоголкової пункційної біопсії грудної залози 330
   Гістологічне дослідження одного яєчника (біопсія) 390
   Гістологічне дослідження одного яєчника (резекція, цистектомія, оваректомія) 610
   Гістологічне дослідження фіброматозного вузла матки (консервативна міомектомія, гістерорезектоскопія) 610
   Гістологічне дослідження біоптату шийки матки (не ексцизійні)**** 430
   Гістологічне дослідження ексцизійного матеріалу та конусоподібної резекції шийки матки 610
   Гістологічне дослідження матеріалу із цервікального каналу (аспірат, поліпектомія, зішкребок) 430
   Гістологічне дослідження матеріалу із порожнини матки (аспірат, поліпектомія, зішкребок) 430
   Гістологічне дослідження абортус 610
   Гістологічне дослідження матеріалу із цервікального каналу та порожнини матки (аспірат, поліпектомія, зішкребок) 650
   Гістологічне дослідження біоптату шийки матки (не ексцизійні), матеріалу із цервікального каналу та порожнини матки (аспірат, поліпектомія, зішкребок) 850
   Гістологічне дослідження яєчника і маткової труби (з однієї сторони) 850
   Гістологічне дослідження бартолінової кісти 500
   Гістологічне дослідження біоптату стінки піхви 430
   Гістологічне дослідження біоптату промежини 390
   Гістологічне дослідження біоптату грудної залози 390
   Гістологічне дослідження маткової труби (резекція, тубектомія) 390
   Гістологічне дослідження тіла і шийки матки (без придатків) 1100
   Гістологічне дослідження тіла і шийки матки (з придатками) 1600
   Гістологічне дослідження тіла і шийки матки (без придатків або з придатками, з лімфодисекцією) 1800
   Гістологічне дослідження тіла матки (надпіхвова ампутація матки без придатків) 950
   Гістологічне дослідження тіла матки (надпіхвова ампутація матки з придатками) 1300
   Гістологічне дослідження шийки матки (після екстирпації шийки матки) 1000
   Гістологічне дослідження шийки матки з придатками 1300
   Гістологічне дослідження грудної залози (мастектомія) 1200
   Гістологічне дослідження грудної залози (секторальна резекція, лампектомія, квадрантектомія) 800
   Гістологічне дослідження операційного матеріалу резекції грудної залози при гінекомастії, маститах 620
   Імуногістохімічне визначення р16 та Кі-67 ** 1200
   Імуногістохімічне визначення р16 ** 600
   Імуногістохімічне визначення Кі-67 ** 600
   Імуногістохімічне визначення CD138 ** 650
   Імуногістохімічне визначення CD138 з парафінових блоків інших лабораторій 600
   Імуногістохімічне визначення р16 з парафінових блоків інших лабораторій 600
   Імуногістохімічне визначення Кі-67 з парафінових блоків інших лабораторій 600
   Імуногістохімічне визначення рецепторів естрогену ендометрія ** 650
   Імуногістохімічне визначення рецепторів прогестерону ендометрія ** 650
   Імуногістохімічне визначення рецепторів естрогену грудної залози ** 650
   Імуногістохімічне визначення рецепторів прогестерону грудної залози ** 650
   Імуногістохімічне визначення рецепторів естрогену та прогестерону ендометрія ** 1200
   Імуногістохімічне визначення НЕR2/neu (c-erb-B2) з парафінових блоків інших лабораторій 600
   Імуногістохімічне визначення рецепторів естрогену ендометрія з парафінових блоків інших лабораторій 600
   Імуногістохімічне визначення рецепторів прогестерону ендометрія з парафінових блоків інших лабораторій 600
   Імуногістохімічне визначення рецепторів естрогену грудної залози з парафінових блоків інших лабораторій 600
   Імуногістохімічне визначення рецепторів прогестерону грудної залози з парафінових блоків інших лабораторій 600
   Імуногістохімічне визначення рецепторів естрогену та прогестерону грудної залози ** 1200
   Імуногістохімічне визначення НЕR2/neu (c-erb-B2) ** 600
   Імуногістохімічне визначення рецепторів естрогену та прогестерону грудної залози, НЕR2/neu (c-erb-B2) ** 1800
   Імуногістохімічне визначення рецепторів естрогену, прогестерону, НЕR2/neu (c-erb-B2), Ki-67 грудної залози ** 2300
   Імуногістохімічне визначення рецепторів естрогену, прогестерону, НЕR2/neu (c-erb-B2), Ki-67 грудної залози з парафінових блоків інших лабораторій 2160
   Гістологічне дослідження матеріалу із порожнини матки та імуногістохімічне визначення CD138 ** 850
   Комплексне гістологічне(біоптат) та імуногістохімічне дослідження (рецептори прогестерону, естрогену, НЕR2/neu (c-erb-B2), Кі-67) матеріалу грудної залози 2500
   Імуногістохімічне визначення р57 (маркер міхурцевого занеску) 600
   Імуногістохімічне визначення СА 125 550
   Імуногістохімічне визначення р57(маркер міхурцевого занеску) з парафінових блоків інших лабораторій 550
   Імуногістохімічне визначення СА 125 з парафінових блоків інших лабораторій 500
  • Патоморфологічна діагностика захворювань легень, плеври та середостіння
   Назва Ціна, грн
   Цитологічне дослідження мокротиння 290
   Цитологічне дослідження зішкребу з бронхів 330
   Цитологічне дослідження пунктату середостіння 330
   Цитологічне дослідження бронхіоальвеолярного лаважу 330
   Цитологічне дослідження випоту плевральної порожнини 330
   Цитологічне дослідження випоту перикарда 330
   Гістологічне дослідження біоптату легень (за 1 локалізацію) 610
   Гістологічне дослідження біоптату легень (більше 1 локалізації) 1220
  • Патоморфологічна діагностика захворювань шлунково-кишкового тракту
   Назва Ціна, грн
   Цитологічне дослідження пунктату черевної порожнини 330
   Цитологічне дослідження змивів з очеревини 330
   Гістологічне дослідження біоптату шлунка (до 5 біоптатів включно) 490
   Гістологічне дослідження біоптату шлунка (більше 5 біоптатів) 980
   Гістологічне дослідження біоптату стравоходу (до 3 біоптатів включно) 490
   Гістологічне дослідження біоптату стравоходу (більше 3 біоптатів) 980
   Гістологічне дослідження біоптату тонкої та/або товстої кишки (до 6 біоптатів включно) 610
   Гістологічне дослідження біоптату тонкої та/або товстої кишки (більше 6 біоптатів) 1220
   Гістологічне дослідження сальника 610
   Гістологічне дослідження ексцизійного матеріалу поліпів органів шлунково-кишкового тракту (поліпектомія) (до 5 утворень включно) 890
   Гістологічне дослідження ексцизійного матеріалу поліпів органів шлунково-кишкового тракту (поліпектомія) (більше 5 утворень) 1780
  • Патоморфологічна діагностика захворювань сечовивідних шляхів
   Назва Ціна, грн
   Цитологічне дослідження сечі методом рідинної цитології 400
   Гістологічне дослідження біоптату сечового міхура 430
   Гістологічне дослідження операційного матеріалу резекції сечового міхура 800
   Гістологічне дослідження біоптату нирки 800
   Гістологічне дослідження нирки (нефректомія в т.ч. з адреналектомією) 1600
   Гістологічне дослідження нирки (резекція) 890
   Гістологічне дослідження біоптату яєчка, придатка яєчка 610
   Гістологічне дослідження операційного матеріалу одного яєчка та придатка яєчка 800
   Гістологічне дослідження крайньої плоті 610
   Гістологічне дослідження біоптату передміхурової залози 770
   Гістологічне дослідження передміхурової залози (простатектомія) 1290
   Гістологічне дослідження трансуретральної резекції передміхурової залози 1000
   Гістологічне дослідження біоптату сечоводу (з одного боку) 460
   Гістологічне дослідження біоптату уретри 460
   Гістологічне дослідження операційного матеріалу пенектомії 800
   Гістологічне дослідження операційного матеріалу цистектомії 1600
   Імуногістохімічне визначення AMACR (EPMU1) 650
   Імуногістохімічне визначення PSA 500
   Імуногістохімічне визначення рецепторів андрогену 930
   Імуногістохімічне визначення AMACR (EPMU1) з парафінових блоків інших лабораторій 600
   Імуногістохімічне визначення PSA з парафінових блоків інших лабораторій 450
   Імуногістохімічне визначення рецепторів андрогену з парафінових блоків інших лабораторій 880
  • Патоморфологічна діагностика захворювань шкіри
   Назва Ціна, грн
   Цитологічне дослідження зішкребу зі шкіри 330
   Гістологічне дослідження біоптату шкіри (до 3 утворень включно) 610
   Гістологічне дослідження біоптату шкіри (більше 3 утворень) 1220
   Гістологічне дослідження операційного матеріалу утворень шкіри 610
   Імуногістохімічне визначення Melan-A 550
   Імуногістохімічне визначення S100 550
   Імуногістохімічне визначення Melan-A з парафінових блоків інших лабораторій 500
   Імуногістохімічне визначення S100 з парафінових блоків інших лабораторій 500
  • Патоморфологічна діагностика захворювань ендокринної системи
   Назва Ціна, грн
   Цитологічне дослідження аспіратів тонкоголкової пункційної біопсії щитоподібної залози 330
   Гістологічне дослідження операційного матеріалу прищитоподібних залоз 910
   Гістологічне дослідження операційного матеріалу щитоподібної залози без лімфодисекції 910
   Гістологічне дослідження операційного матеріалу щитоподібної залози з лімфодисекцією 1390
   Гістологічне дослідження операційного матеріалу адреналектомії 800
   Імуногістохімічне визначення Тиреоглобуліну (гістологічний матеріал) ** 950
   Імуногістохімічне визначення Тиреоглобуліну з парафінових блоків інших лабораторій 950
   Імуногістохімічне визначення кальцитоніну ** 950
   Імуноцитохімічне визначення тиреоглобуліну ** 400
   Молекулярно-генетичне дослідження: діагностика раку щитоподібної залози-мутація BRAF V600 (тільки гістологічний матеріал) ** 2230
   Молекулярно-генетичне дослідження: панель діагностики раку щитоподібної залози-мутації BRAF, NRAS, КRAS, НRAS, RET/PTC1, RET/PTC3, PAX8/PPARg (пунктат) 1490
  • Патоморфологічна діагностика захворювань гемопоетичної системи
   Назва Ціна, грн
   Цитологічне дослідження аспіратів тонкоголкової пункційної біопсії лімфатичних вузлів 330
   Гістологічне дослідження одного лімфатичного вузла (ексцизійна біопсія) 580
   Імуногістохімічне визначення CD30 500
   Імуногістохімічне визначення CD30 з парафінових блоків інших лабораторій 450
   Імуногістохімічне визначення Віментину (маркер пухлин з м’яких тканин (саркома)) 600
   Імуногістохімічне визначення Цитокератину 7 650
   Імуногістохімічне визначення Мульти-цитокератину (АЕ1/АЕ3) 1050
   Імуногістохімічне визначення Альфафетопротеїну 550
   Імуногістохімічне визначення EMA (епітеліально-мембранний антиген) 500
   Імуногістохімічне визначення р53 460
   Імуногістохімічне визначення Cинаптофізину (27G12) 650
   Імуногістохімічне визначення Хромограніну (5H7) 650
   Імуногістохімічне визначення Віментину (маркер пухлин з м’яких тканин (саркома)) з парафінових блоків інших лабораторій 550
   Імуногістохімічне визначення Цитокератину 7 з парафінових блоків інших лабораторій 600
   Імуногістохімічне визначення Мульти -цитокератину (АЕ1/АЕ3) з парафінових блоків інших лабораторій 1000
   Імуногістохімічне визначення Альфафетопротеїну з парафінових блоків інших лабораторій 500
   Імуногістохімічне визначення EMA (епітеліально-мембранний антиген) з парафінових блоків інших лабораторій 450
   Імуногістохімічне визначення р53 з парафінових блоків інших лабораторій 410
   Імуногістохімічне визначення Синаптофізину (27G12) з парафінових блоків інших лабораторій 600
   Імуногістохімічне визначення Хромограніну (5H7) з парафінових блоків інших лабораторій 600
   Приготування гістологічного препарату/скла з одного парафінового блоку (гематоксилін-еозин) *** 220
   Консультація гістологічних препаратів (Друга думка)* 1000
   Цифрова мікрофотографія патогістологічного препарату 120
   Консультація цитологічних препаратів провідним цитопатологом (за 1 матеріал) ***** 500
 • БІОХІМІЧНА ПАНЕЛЬ
  Назва Ціна, грн
  Білірубін загальний 105
  Білірубін прямий 105
  Білірубін непрямий 105
  Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 105
  Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 105
  Лужна фосфатаза загальна 105
  Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП) 105
  Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 105
  Ліпаза 125
  Лактат 215
  Тимолова проба 105
  Панкреатична амілаза (кров) 105
  Панкреатична еластаза (матеріал - кал) 700
  Холінестераза 105
  Креатинін 105
  Цистатин С зі ШКФ 565
  Кліренс ендогенного креатиніну 215
  Азот сечовини 105
  Сечовина 105
  Сечова кислота 105
  Бікарбонати (HСО3-) 165
  Загальний білок 105
  Альбумін 95
  Білкові фракції (заг. білок, альбуміни, глобуліни, альб./глоб., α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-глобуліни, γ-глобуліни) 185
  Креатинкіназа (загальна) 205
  Церулоплазмін (мідна оксидаза) 225
  Калій 105
  Натрій 105
  Хлор 105
  Кальцій 105
  Кальцій іонізований 175
  Кальцій у сечі 110
  Фосфор 95
  Залізо 105
  Магній 105
  Тригліцериди 105
  Загальний холестерин 105
  Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (альфа - ліпопротеїди) 105
  Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бета - ліпопротеїди) 105
  Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (пре-бета ліпопротеїди) 105
  Індекс атерогенності (загальний холестерин, ЛПВЩ, розрахунок) 210
  Аполіпопротеїн - А 1 135
  Аполіпопротеїн - В (апоВ) 135
  Альфа-2-макроглобулін 255
  Гаптоглобін 145
  Фібротест/Актитест 2880
  Фібромакс 3955
  Біохімія Фібромакса 725
  Біохімія Фібротеста 635
  Імунореактивний трипсин 2105
  Прокальцитонін 835
  Кальпротектин фекальний 720
  Гастрин-17 - кількісн. 650
  Пепсиногени (I/II/співвідношення) 1600
  Комплекс діагностики дисліпідемій «Ліпідограма» (Загальний холестерин, Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (альфа - ліпопротеїди), Холестерин не-ліпопротеїдів високої щільності, Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бета - ліпопротеїди), Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (пре-бета ліпопротеїди), Тригліцериди) 450
  Антитіла до парієнтальних клітин шлунку IgG 520
 • ГЕМАТОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ
  Назва Ціна, грн
  Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники) 190
  Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) 85
  Визначення ретикулоцитів 175
  Час згортання крові 105
  Коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком (Hepato Quick), протромбіновий час, МНВ (INR), фібриноген, АЧТЧ) 350
  Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком, МНВ) 145
  МНС (INR) 135
  МНС з визначенням TTR 170
  Активований Частковий Тромбопластиновий Час (АЧТЧ) 105
  Вовчаковий антикоагулянт (ВА) 435
  Фібриноген 125
  Д-димер 205
  Аналіз крові на LE - клітини 135
  Група крові + резус фактор (виявлення за допомогою ідентифікаційних карток методом аглютинації в гелі) 235
  Імунні антитіла за системою АВО (природні, імунні: повні та неповні) 1050
  Непряма проба Кумбса (неповні імунні антитіла) 190
  Імунні антитіла до еритроцитів чоловіка (імунні: повні та неповні) 285
  Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус 430
  Пряма проба Кумбса 570
 • ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЮ АНЕМІЇ
  Назва Ціна, грн
  Феритин 245
  Фолієва кислота 245
  Ціанокобаламін (Вітамін В12) 245
  Еритропоетин 395
  Залізо 105
  Трансферин 185
  Насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, насичення трансферину залізом ) 270
  Залізо-зв'язуюча здатність сироватки 225
 • МІКРОЕЛЕМЕНТИ
  Назва Ціна, грн
  Свинець (цільна кров, добова сеча, волосся) 1025
  Кадмій (цільна кров, добова сеча, волосся) 1095
  Мідь (венозна кров) 215
  Мідь (добова сеча, волосся, нігті) 490
  Марганець (сироватка крові, добова сеча, волосся) 510
  Залізо (волосся) 555
  Молібден (нігті,волосся) 555
  Хром (цільна кров, волосся) 1140
  Цинк (венозна кров) 475
  Цинк (добова сеча, волосся) 500
  Кобальт (цільна кров, добова сеча, волосся) 555
  Ванадій (волосся) 555
  Фосфор (волосся) 555
  Нікель (цільна кров, добова сеча, волосся) 555
  Миш'як (цільна кров, волосся) 525
  Селен (сироватка крові, добова сеча, волосся) 1055
  Барій (волосся) 555
  Талій (волосся) 555
 • ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
  Назва Ціна, грн
  Загальний аналіз сечі 140
  Аналіз сечі за Нечипоренком 125
  Глюкоза у сечі 120
  Аналіз сечі на білок 105
  Аналіз сечі на добову протеїнурію 105
  Мікроальбумінурія+креатинін у сечі 225
  Мікроальбумінурія (випадкова порція сечі, добова сеча) 195
  Креатинін у сечі 105
  Кліренс ендогенного креатиніну 215
  Сечова кислота у сечі 105
  Кальцій у сечі 110
  Фосфор у сечі 95
  Йод у сечі (напівкількісн.) 210
  Панкреатична амілаза (сеча) 175
  Бактеріологічний посів сечі + антибіотикограма 380
  Визначення наркотиків у сечі - якісн. (AMP Амфетаміни, BAR Барбітурати, BZD Бензодіазепіни, COC Кокаїн, MDMA Метилендіоксіметамфітамін, MET Метамфітамін, MOR Морфін, THC Маріхуана, TCA Трициклічні антидепресанти, MTD Метадон) 900
  Транспорт солей 360
  Бета-2-мікроглобулін (у сечі) 370
 • ІМУНОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ
  • КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ІМУНІТЕТУ
   Назва Ціна, грн
   КОМПЛЕКСНЕ ІМУНОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ: Субпопуляції лімфоцитів крові: Т-лімфоцити (CD3+), % цитолітичних Т-лімфоцитів (CD3+CD16/56+), % активованих Т-лімфоцитів (CD3+HLA-DR+), Т-хелпери (CD3+CD4+), % активованих Т-хелперів (CD3+CD4+HLA-DR+), Т-цитотоксичні лімфоцити (CD3+CD8+), % активованих Т-цитотоксичних лімфоцитів (CD3+CD8+HLA-DR+) співвідношення: (CD3+CD4+/CD3+CD8+), CD3+CD4+CD8+, CD3+CD4-CD8-; В-лімфоцити (CD19+), NK-клітини (CD3-CD16/56+). Сироваткові імуноглобуліни: IgA, IgG, IgM. Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК): середньомолекулярні та низькомолекулярні. Активність комплементу (СН50). Коментар 810
  • СТАН КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ
   Назва Ціна, грн
   Субпопуляції лімфоцитів крові: Т-лімфоцити (CD3+), % цитолітичних Т-лімфоцитів (CD3+CD16/56+), % активованих Т-лімфоцитів (CD3+HLA-DR+), Т-хелпери (CD3+CD4+), % активованих Т-хелперів (CD3+CD4+HLA-DR+), Т-цитотоксичні лімфоцити (CD3+CD8+), % активованих Т-цитотоксичних лімфоцитів (CD3+CD8+HLA-DR+) співвідношення: (CD3+CD4+/CD3+CD8+), CD3+CD4+CD8+, CD3+CD4+CD8-; В-лімфоцити (CD19+), NK-клітини (CD3-CD16/56+). 610
   Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК): середньомолекулярні та низькомолекулярні 480
   В-клітинна ланка (В1-, В2-, В-клітини пам'яті): Загальні В-клітини (CD19+), В1-клітини (аутореактивний клон) (CD19+CD5+), В2-клітини (наївні) (CD19+CD5-CD27-), В-клітини пам`яті (CD19+CD5-CD27+) 530
   NK-клітинна ланка (NK-загальні, цитолітичні, цитокінпродукуючі, активовані): Загальні NK-клітини (LGL) (CD3-CD16+56+), NK-клітини цитолітичні (CD3-CD16brightCD56dim), NK клітини цитокінпродукуючі (CD3-CD16dim-to-negCD56bright), NK-клітини активовані (CD3-CD16+CD56+CD38+CD8dim) 510
   T-клітинна ланка (ab-gd-Т-клітини): αβ-Т-клітини (CD3+TcRαβ+TcR γδ-), γδ-Т-клітини (CD3brightTcRαβ-TcR γδ+) 335
   Діагностика імунної дизрегуляції (Т-регуляторні, CD25 активовані Т-хелпери): Т-хелпери (CD3+CD4+CD8-), Активовані Т-хелпери (рання активація)(CD3+CD4+CD25+), Регуляторні Т-клітини (CD3+CD4+CD25brightCD127neg) 370
   T-клітинна ланка (CD45RA-RO): Т-хелпери (CD3+CD4+CD8-), Наївні Т-хелпери (CD4+CD45RA+CD45RO-), Т-клітини пам`яті (CD4+CD45RA-CD45RO+), Активовані Т-хелпери (на стадії диференціювання) (CD4+CD45RA+CD45RO+) 370
   Діагностика сепсису (Моноцити активовані (CD45++CD14+HLA-DR+) 535
   Розширений субпопуляційний аналіз лімфоцитів крові (31 показник): (Лейкоцити, Гранулоцити (CD45+14-), Моноцити (CD45++CD14+), Лімфоцити (CD45++CD14-), Загальні Т-лімфоцити (CD45+CD5+CD19-), Загальні Т-лімфоцити (CD45+CD3+), Т-хелпери (CD3+CD4+CD8-), Наївні Т-хелпери (CD4+CD45RA+CD45RO-), Т-клітини пам`яті (CD4+CD45RA-CD45RO+), Активовані Т-хелпери (на стадії диференціювання) (CD4+CD45RA+CD45RO+), Активовані Т-хелпери (пізня активація) (CD45+CD4+HLA-DR+), Активовані Т-хелпери (рання активація)(CD4+CD25+), Регуляторні Т-клітини (CD45+CD4+CD25brightCD127neg), Т-цитотоксичні (CD45+CD3+CD4-CD8+), T-цитотоксичні активовані (CD45+CD3+CD8+CD38+), T-цитотоксичні активовані (CD45+CD3+CD8+HLA-DR+), Співвідношення Тх/Тц, DNT-L (CD45+CD3+CD4-CD8-), DPT-L (CD45+CD3+CD4+CD8+), T-NK-клітини (цитолітичні) (CD45+CD3+CD16+CD56+), Активовані Т-клітини (CD45+CD3+HLA-DR+), αβ-Т-клітини (CD3+TcRαβ+TcR γδ-), γδ-Т-клітини (CD3brightTcRαβ-TcR γδ+), Загальні В-клітини (CD45+СD3-CD19+), В1-клітини (аутореактивний клон) (CD19+CD5+), В2-клітини (наївні) (CD19+CD5-CD27-), В-клітини пам`яті (CD19+CD5-CD27+), Загальні NK-клітини (LGL) (CD3-CD16+56+), NK-клітини цитолітичні (CD3-CD16brightCD56dim), NK-клітини цитокінпродукуючі (CD3-CD16dim-to-negCD56bright), NK-клітини активовані (CD3-CD16+CD56+CD38+CD8dim) 1515
  • ОЦІНКА ФАГОЦИТОЗУ
   Назва Ціна, грн
   Функціональна активність гранулоцитів крові (гранулоцити, фагоцитарна активність, спонтанна окислювальна інтенсивність, стимульована окислювальна інтенсивність, індекс стимуляції) 405
  • АНТИТІЛООПОСЕРЕДКОВАНИЙ ІМУНІТЕТ
   Назва Ціна, грн
   Імуноглобулін А 210
   Імуноглобулін М 210
   Імуноглобулін G 210
   Секреторний імуноглобулін А (секрет: слина) 720
   Ізогемаглютиніни α, β (природні антитіла за системою АВО) 475
  • СИСТЕМА КОМПЛЕМЕНТУ
   Назва Ціна, грн
   Фактор комплементу С2 625
   Фактор комплементу С3 395
   Фактор комплементу С4 395
   Активність комплементу СН50 485
   Інгібітор C1-естерази концентрація 720
   Інгібітор C1-естерази концентрація та активність (комплекс) 1350
   Комплексна діагностика спадкового ангіоневротичного набряку (фактор комплементу С4, інгібітор C1-естерази концентрація та активність) 1550
 • АЛЕРГОПАНЕЛЬ
  • МАРКЕРИ АЛЕРГІЇ
   Назва Ціна, грн
   Імуноглобулін Е 220
   Триптаза 865
   Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ) 415
  • СКРИНІНГИ
   Назва Ціна, грн
   Cкринінг інгаляційної алергії "Phadiatop" (пилок бур'янів, злакових трав, кущів, дерев, кліщів домашнього пилу, плісняви, епідермісу (шерсті) кішки, собаки, коня) 795
   Cкринінг змішаної алергії у дітей "Phadiatop infant" (пилок бур'янів і трав, дерев, домашнього пилу, плісняви, епідермісу (шерсті) тварин, основні харчові алергени) 690
   Скринінг харчової алергії "fx5" (білок яйця (f1), молоко (f2), соя (f14), пшениця (f4), риба (f3), арахіс (f13) 465
   Скринінг алергії на плісняву mх2 630
  • ВИЯВЛЕННЯ ЕТІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ АЛЕРГІЇ / ПАНЕЛІ (інгаляційна алергія)
   Назва Ціна, грн
   Алергопанель "Інгаляційна-1" 25 алергенів (береза, вільха, ліщина, дуб, олива, платан, кипарис, тимофіївка, грястиця збірна, вівсяниця лугова, тонконіг лучний, жито посівне, амброзія, полин, кульбаба, золотарник, постениця, подорожник, курай поташевий, Dermatophagoides pteronyssinus, епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, MUXF3 CCD, Bromelain) 1200
   Алергопанель "Інгаляційна-2" 25 алергенів (береза, дуб, тимофіївка, жито, амброзія, полин, подорожник, D.pteronyssinus, D.farina, Acarus siro, Tyrophagus putrescentiae, тарган, епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, епідерміс (шерсть) коня, епідерміс (шерсть)морської свинки, гусяче пір'я, пі'ря папуги, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Mucor racemosus, Aspergillus niger, MUXF3 CCD, Bromelain) 1350
   Алергопанель "Інгаляційна-Експрес" 9 алергенів (береза, тимофіївка, амброзія, полин, Dermatophagoides pteronyssinus, епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata) 690
   Алергопанель "Пилок дерев" 13 алергенів (вільха, береза, граб, ліщина, бук, дуб, волоський горіх, ясен, бірючина, олива, кипарис, платан, тополя) 805
   Алергопанель "Пилок лугових трав" 8 алергенів (пахуча трава, грястиця збірна, вівсяниця лугова, тимофіївка лугова, мітлиця тонка, тонконіг лучний, жито посівне, бермудська трава) 685
   Алергопанель "Пилок бур'янів" 9 алергенів (амброзія полинолистна, полин звичайний, кульбаба, золотарник, постениця, подорожник ланцетолистний, лобода, курай поташевий, щириця звичайна) 1295
   Алергопанель"Алергени домашнього пилу" 5 алергенів (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina, Tyrophagus putrescentiae, Acarus siro, тарган) 435
   Алергопанель "Тварини" 6 алергенів (епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, епідерміс (шерсть) коня, епідерміс (шерсть) морської свинки, гусяче пір’я, пір’я папуги) 385
   Алергопанель "Отрута комах" 5 алергенів (отрута бджоли медоносної, оси звичайної, оси паперової, шершня звичайного, MUXF3 CCD, бромелаїн) 390
  • ВИЯВЛЕННЯ ЕТІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ АЛЕРГІЇ / ПАНЕЛІ (харчова алергія)
   Назва Ціна, грн
   Алергопанель "Харчова-1" 11 алергенів (молоко коров’яче, яєчний білок, яєчний жовток, тріска, краб, лосось, креветка, курка, яловичина, свинина, кролик) 770
   Алергопанель "Харчова-2" 12 алергенів (персик, яблуко, капуста, морква, селера, вишня, часник, ківі, апельсин, картопля, полуниця, томат) 805
   Алергопанель "Харчова-3" 12 алергенів (пшениця, вівсянка, жито, рис, кукурудза, соя, арахіс, ліщина, волоський горіх, кешью, мигдаль, кунжут) 805
   Алергопанель "Харчова-4" 22 алергени (молоко коров’яче, казеїн, яєчний білок, яєчний жовток, тріска, креветка, свинина, курка, картопля, морква, томат, селера, апельсин, персик, яблуко, пшениця, вівсянка, соя, арахіс, ліщина, мигдаль, кунжут) 1345
   Пакет: "Псевдоалергія" (діаміноксидаза cito, Вітамін D (25-гідроксикальциферол), Ліпаза, Токсокароз, Toxocara canis, антитіла IgG, Білірубін загальний, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, ДНК методом ПЛР - якісн., Копрограма) 1980
  • ВИЯВЛЕННЯ ЕТІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ АЛЕРГІЇ / ПАНЕЛІ (змішана алергія)
   Назва Ціна, грн
   Алергопанель "Педіатрична" 21 алерген (молоко коров’яче, яєчний білок, яєчний жовток, тріска, пшениця, соя, арахіс, ліщина, береза, тимофіївка лугова, амброзія, полин, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina, епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, гусине пір'я, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, латекс, MUXF3 CCD, Bromelain) 1235
   Алергопанель "Змішана" 23 алергени (береза, дуб, тимофіївка лугова, жито, амброзія, полин, подорожник, Dermatophagoides pteronyssinus, епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, молоко коров'яче, яєчний білок, яєчний жовток, тріска, пшениця, соя, арахіс, ліщина, латекс, MUXF3 CCD, Bromelain) 1260
  • ВИЯВЛЕННЯ ЕТІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ АЛЕРГІЇ / МОНОАЛЕРГЕНИ
   Назва Ціна, грн
   Специфічні IgE, апельсин (f33) 270
   Специфічні IgE, арахіс (f13) 270
   Специфічні IgE, банан (f92) 270
   Специфічні IgE, вишня (f242) 270
   Специфічні IgE, вівсянка (f7) 270
   Специфічні IgE, волоський горіх (f256) 270
   Специфічні IgE, груша (f94) 270
   Специфічні IgE, диня (f87) 270
   Специфічні IgE, жито (f5) 270
   Специфічні IgE, казеїн (f78) 270
   Специфічні IgE, капуста (f216) 270
   Специфічні IgE, картопля (f35) 270
   Специфічні IgE, кешью (f202) 270
   Специфічні IgE, ківі (f84) 270
   Специфічні IgE, краб (f23) 270
   Специфічні IgE, креветка (f24) 270
   Специфічні IgE, кукурудза (f8) 270
   Специфічні IgE, кунжут (f10) 270
   Специфічні IgE, ліщина (f17) 270
   Специфічні IgE, лосось (f41) 270
   Специфічні IgE, мигдаль (f20) 270
   Специфічні IgE, молоко коров'яче (f2) 270
   Специфічні IgE, морква (f31) 270
   Специфічні IgE, м'ясо кролика (f213) 270
   Специфічні IgE, м'ясо курки (f83) 270
   Специфічні IgE, персик (f95) 270
   Специфічні IgE, полуниця (f44) 270
   Специфічні IgE, пшениця (f4) 270
   Специфічні IgE, рис (f9) 270
   Специфічні IgE, свинина (f26) 270
   Специфічні IgE, селера (f85) 270
   Специфічні IgE, соя (f14) 270
   Специфічні IgE, томат (f25) 270
   Специфічні IgE, тріска (f3) 270
   Специфічні IgE, чай (f222) 270
   Специфічні IgE, часник (f47) 270
   Специфічні IgE, шоколад (f105) 270
   Специфічні IgE, яблуко (f49) 270
   Специфічні IgE, яєчний білок (f1) 270
   Специфічні IgE, яєчний жовток (f75) 270
   Специфічні IgE, яловичина (f27) 270
   Специфічні IgE, Alternaria alternata (m6) 270
   Специфічні IgE, Aspergillus fumigatus (m3) 270
   Специфічні IgE, Aspergillus niger (m207) 270
   Специфічні IgE, Candida albicans (m5) 270
   Специфічні IgE, Cladosporium herbarum (m2) 270
   Специфічні IgE, Mucor racemosus (m4) 270
   Специфічні IgE, MUXF3 CCD, Бромелаїн (o214) 270
   Специфічні IgE, Penicillium notatum (m1) 270
   Специфічні IgE, амбарний кліщ Acarus siro (d70) 270
   Специфічні IgE, амбарний кліщ Tyrophagus putrescentiae (d72) 270
   Специфічні IgE, амброзія (w1) 270
   Специфічні IgE, береза (t3) 270
   Специфічні IgE, бермудська трава (g2) 270
   Специфічні IgE, бірючина (t210) 270
   Специфічні IgE, бук (t5) 270
   Специфічні IgE, вівсяниця лугова (g4) 270
   Специфічні IgE, вільха (t2) 270
   Специфічні IgE, граб (t209) 270
   Специфічні IgE, грястиця збірна (g3) 270
   Специфічні IgE, гусяче пір'я (e70) 270
   Специфічні IgE, дуб (t7) 270
   Специфічні IgE, ентеротоксин A (S. aureus) (o72) 270
   Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) кішки (e1) 270
   Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) коня (e3) 270
   Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) морської свинки (e6) 270
   Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) собаки (e5) 300
   Специфічні IgE, жито посівне (g12) 270
   Специфічні IgE, золотарник (w12) 270
   Специфічні IgE, кипарис (t23) 270
   Специфічні IgE, кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2) 270
   Специфічні IgE, кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1) 270
   Специфічні IgE, кульбаба (w8) 270
   Специфічні IgE, курай поташевий (солянка) (w11) 270
   Специфічні IgE, латекс (k82) 270
   Специфічні IgE, лобода (w10) 270
   Специфічні IgE, мітлиця тонка (g9) 270
   Специфічні IgE, олива (t9) 270
   Специфічні IgE, отрута бджоли медоносної (i1) 270
   Специфічні IgE, отрута оси звичайної (i3) 270
   Специфічні IgE, отрута паперової оси (i4) 270
   Специфічні IgE, пилок волоського горіха (t10) 270
   Специфічні IgE, пилок ліщини (t4) 270
   Специфічні IgE, пір'я папуги (e91) 270
   Специфічні IgE, платан (t11) 270
   Специфічні IgE, подорожник ланцетолистний (w9) 270
   Специфічні IgE, полин (w6) 270
   Специфічні IgE, постениця (w19) 270
   Специфічні IgE, тарган (i6) 270
   Специфічні IgE, тимофіївка лугова (g6) 270
   Специфічні IgE, тонконіг лучний (g8) 270
   Специфічні IgE, тополя (t14) 270
   Специфічні IgE, трава пахуча (g1) 270
   Специфічні IgE, шершень звичайний (i75) 270
   Специфічні IgE, щириця звичайна (w14) 270
   Специфічні IgE, ясен (t15) 270
  • МОЛЕКУЛЯРНА АЛЕРГОДІАГНОСТИКА (діагностика інгаляційної алергії)
   Назва Ціна, грн
   Молекулярний пакет "Алергокомпоненти пилку берези" (t215) rBet v 1 (PR-10); (t221) rBet v2; rBet v4 - Береза) 1005
   Молекулярний пакет "Алергокомпоненти пилку берези" розширений ( rBet v 1 , PR-10, (t215); rBet v2; rBet v4 (t221) ; Bet v 6, Isoflavone reductase ( t225)- Береза 1230
   Молекулярний пакет "Алергокомпоненти пилку лугових трав" (rPhl p 1, rPhl p 5b (g213); rPhl p 7, rPhl p 12а (g214) - Тимофіївка) 975
   Молекулярний пакет "Алергокомпоненти бур'янів" (nAmb a1 (w230) - Амброзія; nArt v1 (w231); nArt v3 , LTP (w233)- Полин; rPhl p 7, rPhl p 12 (g214) - Тимофіївка) 1750
   Молекулярний пакет " Алергокомпоненти лугових трав та бур'янів" (nAmb a1- Амброзія; nArt v1, nArt v3 (LTP ) - Полин; rPhl p1, rPhl p 5b (g213); rPhl p7, rPhl p 12 (g214) - Тимофіївка) 2005
   Пакет досліджень "Цвіль внутрішня" (Aspergillus fumigatus (m3); Aspergillus niger (m207); Mucor racemosus (m4); Penicillium chrysogenum (m1) (P. notatum) 1215
   Пакет досліджень "Цвіль зовнішня" (rAlt a 1 Alternaria alternata (m229); Cladosporium herbarum (m2); Botrytis cinerea (m7) 1215
   Молекулярний пакет "Алергокомпоненти кліща домашнього пилу" (nDer p 1; rDer p 2; rDer p 10 (tropomyosin) - Кліщ домашнього пилу) 1430
   Визначення мінорного алергену "Кліщ домашнього пилу" (rDer p 10 (tropomyosin) - Dermatophagoides Pteronyssinus) 545
   Молекулярний пакет "Алергокомпоненти собаки" (rCan f1 (ліпокалін); rCan f2; nCan f3 (сироватковий альбумін) - Собака) 1710
   Молекулярний пакет "Алергокомпоненти кота" (rFel d1; nFel d2 (сироватковий альбумін); rFel d4 (ліпокалін) - Кіт) 1710
   Пакет досліджень "Пліснява" (Aspergillus fumigatus (m3);rAlt a 1 Alternaria alternata (m229); Cladosporium herbarum (m2)) 1150
  • МОЛЕКУЛЯРНА АЛЕРГОДІАГНОСТИКА (діагностика харчової алергії)
   Назва Ціна, грн
   Молекулярний пакет "Яйце" (nGal d 2 (овальбумін); nGal d 1 (овомукоїд); nGal d 4 (лізоцим); nGal d 3 (кональбумін), f75 (жовток) - Яйце) 1320
   Молекулярний пакет "Фрукти" (rPru p 1( PR-10); rPru p 3 (LTP); rPru p 4 - Персик) 1160
   Молекулярний пакет "Молоко" (nBos d6 (BSA ); nBos d4 (альфа-лактальбумін); nBod d5 (бета-лактоглобулін); nBos d8 (казеїн) - Молоко) 2170
   Молекулярний пакет "Пшениця" (rTri a 19 (Omega-5 Gliadin); rTri a14 (LTP) - Пшениця) 790
   Пакет "Гастроінтестинальна алергія у дітей" (Специфічні IgE, молоко коров'яче (f2); Специфічні IgE, яєчний білок (f1); загальний аналіз крові; Кальпротектин фекальний; Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)) 1350
  • МОЛЕКУЛЯРНА АЛЕРГОДІАГНОСТИКА (Комплекси в діагностиці алергонозологій)
   Назва Ціна, грн
   Пакет "Астма/Риніт" з алергокомпонентами (t215) rBet v 1 (PR 10) - Береза; (g 213) rPhl p 1, rPhl p 5b- Тимофіївка; Aspergillus fumigatus (m3); Aspergillus niger (m207); Cladosporium herbarum (m2); Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Епідерміс (шерсть) кішки (e1); Епідерміс (шерсть) собаки (e5); Полин звичайний (w6); Амброзія полинолистна (w1); Alternaria alternata (m6) 2470
   Пакет "Астма/Риніт" з екстрактами (Береза (t3); Тимофіївка (g6); Aspergillus fumigatus (m3); Aspergillus niger (m207); Cladosporium herbarum (m2); Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Епідерміс (шерсть) кішки (e1); Епідерміс (шерсть) собаки (e5); Полин звичайний (w6); Амброзія полинолистна (w1); Alternaria alternata (m6) 2130
   Пакет "Астма/Риніт" діти (лупа кішки (e1); лупа собаки (e5); Dermatophagoides pteronyssinus, кліщ домашнього пилу (d1); береза (t3); тимофіївка лугова (g6); полин (w6); амброзія (w1); яєчний білок (f1); коров'яче молоко (f2)) 2000
   Пакет "Екзема" (Специфічні IgE, яєчний білок (f1); Специфічні IgE, молоко коров'яче (f2); Специфічні IgE, пшениця (f4); Специфічні IgE, соя (f14); Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) кішки (e1); Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) собаки (e5); Специфічні IgE, кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Специфічні IgE, тріска (f3); Специфічні IgE, арахіс (f13); Специфічні IgE, креветка (f24)) 2100
   Пакет "Астма/Риніт/Екзема" (білок яйця (f1), коров'яче молоко (f2), пшениця (f4), соя (f14), кліщ домашнього пилу (d1), кішка (e1), собака (e5) 1355
   Молекулярний пакет "Поліноз" (rBet v1, PR-10 (t215)- Береза; nAmb a1 (w230)- Амброзія; nArt v1 ( w231) nArt v3, LTP, ( w233) - Полин; rPhl p 1, rPhl p 5b (g213); rPhl p 7, rPhl p 12 (g214) -Тимофіївка) 2150
  • АЛЕРГОКОМПОНЕНТИ (діагностика інгаляційної алергії)
   Назва Ціна, грн
   Алергокомпонент Берези rBet v1, PR-10, IgE (t215) 625
   Алергокомпоненти Берези rBet v2, rBet v4, IgE (t221) 625
   Алергокомпоненти Тимофіївки лугової rPhl p1, rPhl p 5b, IgE (g213) 625
   Алергокомпоненти Тимофіївки лугової rPhl p7, rPhl p 12, IgE (g214) 625
   Алергокомпонент Полину звичайного nArt v1, IgE (w231) 625
   Алергокомпонент Полину звичайного nArt v3, LTP, IgE (w233) 625
   Алергокомпонент Амброзії полинолистої nAmb a1, IgE (w230) 625
   Алергокомпонент Цвілі Alternaria alternata rAlt a1, IgE (m229) 625
   Алергокомпонент Собаки rCan f1, ліпокалін, IgE (e101) 625
   Алергокомпонент Собаки rCan f2, IgE (e102) 625
   Алергокомпонент Собаки nCan f3, сироватковий альбумін, IgE (e221) 625
   Алергокомпонент собаки rCan f5, простатичний калікреїн, IgE (e226) 625
   Алергокомпонент Кота rFel d1, IgE (e94) 625
   Алергокомпонент Кота rFel d4, ліпокалін, IgE (e228) 625
   Алергокомпонент Кота nFel d2, сироватковий альбумін, IgE (e220) 625
   Алергокомпонент Кліща домашнього пилу rDer p 23, IgE (d 209) 980
  • АЛЕРГОКОМПОНЕНТИ (діагностика харчової алергії)
   Назва Ціна, грн
   Алергокомпонент Пшениці Tri a19, Omega-5 Gliadin, IgE (f416) 620
   Алергокомпонент Пшениці rTri a14, LTP, IgE (f433) 620
   Алергокомпонент Молока nBos d 4, альфа-лактальбумін, IgE (f76) 475
   Алергокомпонент Молока nBos d 5, бета-лактоглобулін, IgE (f77) 475
   Алергокомпонент Арахісу rAra h9, LTP, IgE (f427) 590
   Алергокомпонент Арахісу rAra h 8, PR-10, IgE (f352) 590
   Алергокомпонент Коров'ячого молока nBos d 6 BSA, IgE(e204) 480
   Алергокомпонент Казеїн nBos d 8, IgE (f78) 480
   Алергокомпонент Бичачий nGal-alpha-1,3-Gal (alpha-Gal) Thyroglobulin, IgE (o215) 720
  • ДІАГНОСТИКА АЛЕРГІЇ НА ЛІКИ
   Назва Ціна, грн
   Пакет досліджень "Передвакцинаційний" (желатин коров'ячий (c74); nGal d 2 (овальбумін яйця); дріжджі (f45) 795
   Пакет досліджень "Алергія на ліки: хлоргексидин, латекс, желатин та рівень триптази" (триптаза; желатин коров'ячий (c74); латекс (k82); хлоргексидин (с8) 1170
 • ПАНЕЛЬ "СКРИНІНГОВІ ПРОГРАМИ"
  • КОМПЛЕКСНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я
   Назва Ціна, грн
   Програма 179 "Здоров’я жінки 45-60 років" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); тиреотропний гормон (ТТГ); глюкоза у венозній крові натще; паратгормон (1-84) (ПТГ); загальний холестерин; холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бета - ліпопротеїди); тригліцериди; феритин; білірубін загальний; аланінамінотрансфераза (АЛТ); креатинін) 1610
   Програма 180 "Здоров’я чоловіка 45-60 років" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); тиреотропний гормон (ТТГ); глюкоза у венозній крові натще; паратгормон (1-84) (ПТГ); загальний холестерин; холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бета - ліпопротеїди); тригліцериди; СРБ високочутливий (hs СРБ); білірубін загальний; аланінамінотрансфераза (АЛТ); креатинін; сечова кислота; індекс вільного ПСА ((ПСА вільн/ПСА заг)х100%) 2130
   Програма 181 "Здоров’я жінки 25-45 років" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); тиреотропний гормон (ТТГ); глюкоза у венозній крові натще; паратгормон (1-84) (ПТГ); загальний холестерин; гомоцистеїн; білірубін загальний; аланінамінотрансфераза (АЛТ); креатинін) 1575
   Програма 182 "Здоров’я чоловіка 25-45 років" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); тиреотропний гормон (ТТГ); глюкоза у венозній крові натще; паратгормон (1-84) (ПТГ); загальний холестерин; тригліцериди; білірубін загальний; аланінамінотрансфераза (АЛТ); креатинін; пролактин; інгібін B) 2035
  • ЗАГАЛЬНІ ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
   Назва Ціна, грн
   Програма 109 "Для госпіталізації" (Загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники); загальний аналіз сечі; глюкоза у венозній крові натще; загальний холестерин; креатинін; білірубін загальний; АЛТ; сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг) 1175
   Програма 110 "Передопераційне обстеження" (Загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники); загальний аналіз сечі; глюкоза у венозній крові натще; гепатит В, HBsAg; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг; сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг; креатинін; АЛТ; коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком (Hepato Quick), протромбіновий час, МНВ, фібриноген, АЧТЧ) 1795
   Програма 116 "Баланс електролітів в організмі" (Кальцій іонізований, Na, K, хлор, фосфор, pH крові) 585
   Програма 117 "Перевірся: біохімія крові, загальний аналіз крові та сечі" (Загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники), загальний аналіз сечі, глюкоза у венозній крові натще, білірубін загальний, АЛТ, АСТ, загальний білок, креатинін, загальний холестерин, ЛПНЩ, сечовина, кальцій іонізований) 1480
   Програма 151 "Біохімія крові" (Глюкоза у венозній крові натще, білірубін загальний, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ), загальний білок, креатинін, загальний холестерин, сечовина) 870
   Програма 165 "Перед візитом до лікаря" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники), загальний аналіз сечі, глюкоза у венозній крові натще) 465
   Програма 169 "Біохімія крові-розширена" (Глюкоза у венозній крові натще, білірубін загальний, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ), загальний білок, креатинін, загальний холестерин, сечовина, калій, натрій, альбумін, ЛПНШ, білірубін прямий, білірубін непрямий, панкреатична амілаза (кров) 1595
   Програма 175 "Вияви причину анемії" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники), насичення трансферину залізом, ціанокобаламін (вітамін В12), феритин, фолієва кислота) 1030
   Програма 196 "Баланс електролітів - мінімальний скринінг" (Калій; натрій; хлор) 315
   Програма 200 "Здоров'я підшлункової залози - мінімальний скринінг" (Копрограма; панкреатична амілаза (кров); глюкоза у венозній крові натще) 435
   Програма 210 "Первинна діагностика целіакії" (Антитіла до тканинної трансглютамінази IgA ELiA; антитіла до тканинної трансглютамінази IgG ELiA) 1430
  • ЗДОРОВ'Я ДИТИНИ
   Назва Ціна, грн
   Програма 111 "Перевір здоров'я дитини" (Загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники), глюкоза у венозній крові натще, білірубін загальний, білок загальний, кальцій, залізо) 745
   Програма 154 "Готуємося до школи" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники), Загальний аналіз сечі, Аналіз калу на яйця гельмінтів) 505
   Програма 176 "Перевір здоров'я дитини - розширений скринінг" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); глюкоза у венозній крові натще; тиреотропний гормон (ТТГ); білірубін загальний; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); загальний білок; лужна фосфатаза загальна; гамма-глутамінтранспептидаза (ГГТП); креатинін; залізо; кальцій; вітамін D (25-гідроксикальциферол) 1875
  • ЗДОРОВ'Я ПЕЧІНКИ ТА НИРОК
   Назва Ціна, грн
   Програма 114 "Печінкові проби" (Білірубін загальний, прямий і непрямий, АЛТ, АСТ, тимолова проба, білок загальний, альбумін, лужна фосфатаза, ГГТП) 1040
   Програма 115 "Ниркові проби" (Креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, Na, K, Ca) 725
   Програма 162 "Перевірся на гепатит В" (Гепатит В, HBsAg, гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg) 560
   Програма 164 "Перевірся на гепатити А, В і С" (Гепатит А, антитіла до вірусу IgM; гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg; гепатит В, HBsAg; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг) 1140
   Програма 178 "Перевірся на гепатити В і С" (Гепатит В, HBsAg; гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг) 875
   Програма 197 "Ниркові проби - мінімальний скринінг" (Креатинін; сечовина; сечова кислота) 315
   Програма 198 "Білірубін фракційно" (Білірубін загальний; білірубін прямий; білірубін непрямий) 315
   Програма 203 "Обстеж печінку-розширений скринінг" (Білірубін загальний, прямий і непрямий; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); загальний білок; лужна фосфатаза загальна; гамма-глутамінтранспептидаза (ГГТП); тимолова проба; альбумін; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг; гепатит В, HBsAg) 1620
  • ЗДОРОВ'Я СЕРЦЯ ТА СУДИН
   Назва Ціна, грн
   Програма 112 "Ліпідний комплекс" (Тригліцеріди, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності (загальний холестерин, ЛПВЩ, розрахунок)) 525
   Програма 113 "Ліпідний комплекс розширений" (Тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності (загальний холестерин, ЛПВЩ, розрахунок), аполіпопротеїди А1, В(апоВ) ; Ліпопротеїн (а) - кількісн.) 1150
   Програма 174 "Обстеж серце" (ЛПНЩ, індекс атерогенності (загальний холестерин, ЛПВЩ, розрахунок), тригліцериди, креатинін, глюкоза натще - венозна кров, ТТГ, калій) 945
  • ЗДОРОВ'Я ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
   Назва Ціна, грн
   Програма 123 "Перевір здоров'я щитоподібної залози – розширена оцінка" (ТТГ, Т3 вільн., Т4 вільн.) 555
   Програма 135 "Діагностика вузлових утворень в щитоподібній залозі" (ТТГ, Т4 вільн., кальцитонін, Паратгормон (ПТГ) 970
   Програма 136 "Щитоподібна залоза: діагностика гіпертиреозу" (ТТГ, Т4 вільн., Т3 вільн., АТПО, АТ-р-ТТГ стимул.) 1225
   Програма 138 "Післяопераційний моніторинг раку щитоподібної залози" (ТТГ, Т4 вільн., тиреоглобулін, антитіла до тиреоглобуліну) 830
   Програма 171 "Щитоподібна залоза: аутоімунні порушення-розширена оцінка" (Тиреотропний гормон (ТТГ), тироксин вільний (Т4 вільн.), трийодтиронін вільний (Т3 вільн.), антитіла до тиреопероксидази (АТПО), антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) 1015
   Програма 193 "Перевір здоров'я щитоподібної залози - мінімальна оцінка" (Тиреотропний гормон (ТТГ); Тироксин вільний (Т4 вільн.)) 370
   Програма 194 "Щитоподібна залоза: аутоімунні порушення – мінімальна оцінка" (Тиреотропний гормон (ТТГ); тироксин вільний (Т4 вільн.); антитіла до тиреопероксидази (АТПО)) 600
  • ЗДОРОВІ СУГЛОБИ
   Назва Ціна, грн
   Програма 152 "Болять суглоби? Перевір!" (Ревматоїдний Фактор - кількісн., антистрептолізин "О" (АСЛ-O) - кількісн., сечова кислота, СРБ кількісн.) 470
   Програма 195 "Ревмопроби" (Антистрептолізин "О" (АСЛ-O) - кількісн.; ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.; С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.) 365
  • ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТА НАДЛИШКОВА ВАГА
   Назва Ціна, грн
   Програма 148 "Попередь діабет та супутні ризики" (Глікований гемоглобін (HbA1c), тиреотропний гормон (ТТГ) 410
   Програма 172 "Надлишкова вага: скринінг ендокринно-обмінних причин" (Тиреотропний гормон (ТТГ), пролактин, тестостерон загальний, інгібін В, кортизол (у слині) вільний, індекс Homa (глюкоза (венозна кров) х інсулін /22,5), С - пептид, глікований гемоглобін (HbA1c), лептин, аланінамінотрансфераза (АЛТ), загальний холестерин, холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бета - ліпопротеїди) 3125
   Програма 191 "Оцінка ризику цукрового діабету 2 типу" (Глікований гемоглобін (HbA1c); індекс HOMA (глюкоза (венозна кров) х Інсулін /22,5)) 535
  • РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ'Я
   Назва Ціна, грн
   Програма 126 "Порушення менструального циклу" (Тиреотропний гормон, фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон, пролактин, естрадіол, індекс вільного тестостерону) 1435
   Програма 127 "Жіноче гормональне здоров'я" (ТТГ, АТПО, ФСГ, ЛГ, пролактин, Антимюллерів гормон, індекс вільного тестостерону) 1920
   Програма 153 "Чоловіче гормональне здоров’я" (Фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон, пролактин, естрадіол, індекс вільного тестостерону, ДГЕА-с) 1495
   Програма 158 "Гормональна оцінка чоловічої репродукції" (ФСГ, інгібін В) 770
   Програма 160 "Оцінка жіночого репродуктивного потенціалу" (ФСГ, естрадіол, АМГ, інгібін В) 1445
   Програма 188 "Хочу стати мамою" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); загальний аналіз сечі; тиреотропний гормон (ТТГ); антитіла до тиреопероксидази (АТПО); глюкоза у венозній крові натще; гепатит В, HBsAg - кількісн; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг; сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг; скринінг 7 ІПСШ - напівкількісн. (виявлення Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum методом ПЛР); токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgG; цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM; цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgG; парвовірус В19, Human parvovirus, IgG (імуноблот); краснуха, Rubella virus, антитіла IgG; пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD); скринінг бактеріального вагінозу - кількісн.) 5180
   Програма 189 "Хочу стати татом" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); загальний аналіз сечі; тиреотропний гормон (ТТГ); глюкоза у венозній крові натще; гепатит В, HBsAg - кількісн.; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг; сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг; скринінг 7 ІПСШ - напівкількісн. (виявлення Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum методом ПЛР) - напівкількісне) 2635
  • ОБСТЕЖЕННЯ ВАГІТНИХ
   Назва Ціна, грн
   Програма 184 "Обстеження вагітної при постановці на облік" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); загальний аналіз сечі; бактеріологічний посів сечі з антибіотикограмою; коагулограма на автоматичному аналізаторі; група крові + резус фактор (виявлення методом аглютинації в гелі); сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг; гепатит В, HBsAg - кількісне; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг; ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла) 2595
   Програма 185 "Обстеження вагітної на 22-24 тижні вагітності" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); загальний аналіз сечі; глюкозо-толерантний тест з 75г глюкози, плазма венозної крові; ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла) 935
   Програма 186 "Обстеження вагітної на 28 -29 тижні вагітності" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); загальний аналіз сечі; цистатин С зі ШКФ; сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг; плацентарний фактор росту (PLGF), маркер прееклампсії) 1755
   Програма 187 "Обстеження вагітної на 32-35 тижні вагітності" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); загальний аналіз сечі; цистатин С зі ШКФ; плацентарний фактор росту (PLGF), маркер прееклампсії; стрептокок групи В (streptococcus agalactiae) з чутливістю до антибіотиків) 1840
  • ОНКОЛОГІЧНІ СКРИНІНГИ
   Назва Ціна, грн
   Програма 104 "ОНКО-ні" для чоловіків (діагностика раку простати) (Індекс вільного ПСА, онкомаркер раково-ембріональний антиген (СЕА) 585
   Програма 118 "ОНКО-ні" для жінок (діагностика раку молочної залози і яєчників) (СА 15-3, онкомаркер раково-ембріональний антиген (СЕА), СА 125, НЕ-4) 1170
   Програма 129 "Захисти себе від раку шийки матки" (Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD); ВПЛ, Комплексне генотипування ДНК 28 типів, в напівкількісному форматі методом REAL TIME ПЛР) 1220
  • УРОГЕНІТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ
   Назва Ціна, грн
   Програма 161 "Перевір інтимне здоров'я" (Хламідіоз, Chlamydia trachomatis, ДНК методом REAL TIME ПЛР; гонорея, Neisseria gonorrhoeae; трихомоніаз, Trichomonas vaginalis, ДНК методом REAL TIME ПЛР (БМ – ранкова сеча або зішкріб з у/г тракту) 760
   Програма 161.1. "Перевір інтимне здоров'я чоловіка та жінки" (ДНК методом REAL TIME ПЛР - якісн.: гонорея, Neisseria gonorrhoeae; мікоплазмоз, Mycoplasma genitalium; хламідіоз, Chlamydia trachomatis; трихомоніаз, Trichomonas vaginalis) 1000
   Програма 161.2. "Перевір інтимне здоров'я чоловіка та жінки" (ДНК методом REAL TIME ПЛР - якісн.: гонорея, Neisseria gonorrhoeae; мікоплазмоз, Mycoplasma genitalium; хламідіоз, Chlamydia trachomatis; трихомоніаз, Trichomonas vaginalis; Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг) 1290
   Програма 161.3. "Перевір інтимне здоров'я чоловіка та жінки" (ДНК методом REAL TIME ПЛР - якісн.: гонорея, Neisseria gonorrhoeae; мікоплазмоз, Mycoplasma genitalium; хламідіоз, Chlamydia trachomatis; трихомоніаз, Trichomonas vaginalis; мікоплазмоз, уреаплазмоз, посів з визначенням чутливості до 11 антибіотиків) 1395
   Програма 161.4. "Перевір інтимне здоров'я чоловіка та жінки" (ДНК методом REAL TIME ПЛР - якісн.: гонорея, Neisseria gonorrhoeae; мікоплазмоз, Mycoplasma genitalium; хламідіоз, Chlamydia trachomatis; трихомоніаз, Trichomonas vaginalis; мікоплазмоз, уреаплазмоз, посів з визначенням чутливості до 11 антибіотиків; сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг) 1685
   Програма 167 "Партнерська турбота" (ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла); Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг; Гепатит В, HBsAg; Гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг) 1230
   Програма 168 "Партнерська турбота (розширена)" (Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг; виявлення ДНК методом REAL TIME ПЛР (БМ – зішкріб з у/г тракту): хламідіоз, Chlamydia trachomatis; мікоплазмоз, Mycoplasma genitalium; гонорея, Neisseria gonorrhoeae; трихомоніаз, Trichomonas vaginalis; Гепатит В, HBsAg; Гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг; ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла) 2230
  • ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
   Назва Ціна, грн
   Програма 134 "Розширений скринінг TORCH-інфекцій (герпес, краснуха та інші)" (Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgG; герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типу 2 IgG; краснуха, Rubella virus, антитіла IgG; токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgG; токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgM; цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgG; цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM) 1550
   Програма 199 "Діагностика запальних захворювань кишечника" (Кальпротектин фекальний; С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.) 835
   Програма 201 "Діагностика порушень мікрофлори кишечника" (Бактеріологічний посів + антибіотикограма калу на дисбактеріоз; копрограма) 600
   Програма 202 "Перевірся на COVID-19" (Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, РНК методом RT-ПЛР - якісний; Коронавірус (SARS-CoV-2) COVID-19, комплекс антитіл IgМ до S-білка/IgG до N-білка, напівкількісний) 1590
   Програма 204 "Дізнайся причину частих синуситів та ангін" (Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із носа; бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із мигдалин) 750
   Програма 205 "Перевір здоров'я няні" (Гепатит В, HBsAg; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг; туберкульоз, Mycobacterium tuberculosis, ДНК методом ПЛР - якісн. (зішкребок із ротоглотки); аналіз калу на яйця гельмінтів) 1500
   Програма 208 "Перевірся на гельмінти" (Лямбліоз, Giardia lamblia, загальні антитіла (IgG + IgM + IgA); Аскаридоз, Ascaris lumbricoides, антитіла IgG; Токсокароз, Toxocara canis, антитіла IgG ) 1235
   Програма 209 "Перевірся на гельмінти - розширений скринінг" (Лямбліоз, Giardia lamblia, загальні антитіла (IgG + IgM + IgA); Аскаридоз, Ascaris lumbricoides, антитіла IgG; Токсокароз, Toxocara canis, антитіла IgG; Опісторхоз, Opisthorchis felineus, антитіла IgG; Ехінококоз, Echinococcus granulosus, антитіла (IgG + IgA); Трихінельоз, Trichinella spiralis, антитіла (IgG + IgA)) 2555
   Програма 211 "Виявлення причини ГРВІ/пневмонії: COVID-19 +21 збудник" (Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, РНК методом RT-ПЛР-якісний; скринінг респіраторних інфекцій, ПЛР, 21 показник, FTD (високочутливий)) 2430
  • СПОРТ, КРАСА ТА ЗДОРОВ'Я
   Назва Ціна, грн
   Програма 103 "Вияви причину проблем зі шкірою" (Індекс вільного тестостерону, ДГЕА-с, 17-ОНР, глікований гемоглобін (HbA1c) 1060
   Програма 173 "Контролюй спортивні навантаження" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники), тиреотропний гормон (ТТГ), глюкоза у венозній крові натще, креатинін, загальний холестерин, холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бета - ліпопротеїди), калій, натрій, сечовина, сечова кислота, креатинкіназа (загальна), білірубін загальний, загальний білок, альбумін, тестостерон загальний) 1970
   Програма 183 "Оцініть готовність організму до фізичних навантажень" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); загальний аналіз сечі; тиреотропний гормон (ТТГ); глюкоза у венозній крові натще; білірубін загальний; білірубін прямий; білірубін непрямий; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); креатинін; сечовина; сечова кислота; білкові фракції; натрій; калій; креатинкіназа (загальна); тестостерон загальний; вітамін D (25-гідроксикальциферол) 2730
   Програма 190 "Здорове волосся" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); тиреотропний гормон (ТТГ); тестостерон загальний; феритин; вітамін D (25-гідроксикальциферол)) 1260
  • ДІАГНОСТИКА ФУНКЦІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ТА ПРИЩИТОПОДІБНИХ ЗАЛОЗ
   Назва Ціна, грн
   КДЛ №1 "Моніторинг раку ЩЗ" (Тіреоглобулін, антитіла до тіреоглобуліну) 460
   КДЛ №2 "Скринінг при вогнищевому утворенні в області ЩЗ" (ТТГ, Т3 вільн., кальцитонін, паратгормон) 965
   КДЛ №3 "Діагностика гіпотиреозу, як причини галактореї" (ТТГ, Т4 вільн., пролактин) 595
   КДЛ №8 "Патологія прищитоподібних залоз" (Паратгормон, кальцій іонізований, фосфор) 500
   КДЛ №9 "Прищитоподібні залози та дефіцит вітаміну D: діагностика та контроль лікування" (Паратгормон, кальцій іонізований, вітамін D (25-гідроксикальциферол), магній) 935
   КДЛ №15 "ТТГ-скринінг" (ТТГ) 180
   КДЛ №31 "Діагностика порушень функції ЩЗ" (ТТГ, Т4 вільн.) 370
   КДЛ №32 "Оцінка аутоімунного процесу в ЩЗ" (АТТГ, АТПО) 460
   КДЛ №33 "Діагностика дифузного токсичного зобу" (ТТГ, Т3 вільн., Т4 вільн., АТ-р-ТТГ стимул.) 995
   КДЛ №35 "Диф. діагностика дифузного токсичного зобу та аутоімунного тиреоїдиту" (АТ-р-ТТГ стимул., АТПО) 670
   КДЛ №42 "Оцінка функції та аутоімунного статусу ЩЗ" (ТТГ, Т4 вільн., АТПО) 600
   КДЛ №47 "Визначення етіології вузлоутворення в ЩЗ" (ТТГ, Т4 вільн, АТПО, Кальцитонін) 970
   КДЛ №59 "Скринінг аутоімунного захворювання ЩЗ" (ТТГ, АТПО) 410
  • ДІАГНОСТИКА ГОРМОНАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ
   Назва Ціна, грн
   КДЛ №4 "Гормональне дзеркало" (ТТГ, ФСГ, ЛГ, пролактин, тестостерон заг.) 1075
   КДЛ №6 "Діагностика джерела гіперандрогенії" (ДГЕА-с, Індекс вільного тестостерону, 17-ОНР, андростендіон) 1250
   КДЛ №16 "Оцінка функціонального стану гіпофиза" (ТТГ, ФСГ, ЛГ, пролактин) 855
   КДЛ №37 "Діагностика гормонального статусу репродуктивної системи" (ФСГ, ЛГ, ПРЛ, індекс вільного тестостерону, АМГ) 1510
   КДЛ №38 "Оцінка оваріального резерву" (ФСГ, АМГ, естрадіол) 895
   КДЛ №61 "Оцінка рівня тканинних андрогенів" (Дигідротестостерон, андростендіолу глюкуронид) 755
   КДЛ №65 "Оцінка гормональної осі гіпофіз-яєчник" (Пролактин, ФСГ, ЛГ, естрадіол) 885
   КДЛ №77 "Вплив D-дефіциту на репродуктивний вік жінки" (Антимюллерів гормон (АМГ), вітамін D (25-гідроксикальциферол) 890
   КДЛ №403 "Оцінка синдрому полікістозних яєчників" (ФСГ, ЛГ, ДГЕА-с, Андростендіон, індекс вільного тестостерону, АМГ, індекс НОМА) 2250
   КДЛ №404 "Оцінка целіакії при ідіопатичному безплідді" (Антитіла до тканинної трансглютамінази IgA та IgG ELiA, Імуноглобулін А, Фолатний цикл, поліморфізм генів; Вітамін D (25-гідроксикальциферол) 2565
   КДЛ №406 "Оцінка синдрому полікістозних яєчників максі" (ПРЛ, ТТГ, ФСГ, ЛГ, ДГЕА-с, 17-ОНР, Андростендіон, індекс вільного тестостерону, АМГ, індекс НОМА) 2875
   КДЛ №427 "Комплексне обстеження жінок" (Андростендіон, ФСГ, ЛГ, пролактин, тестостерон загальний, тестостерон вільний, ДГЕА-с, дигідротестостерон, 17-ОНР, естрадіол, калій, натрій, кальцій іонізований, залізо, магній, загальний холестерин, індекс НОМА, білірубін загальний, АЛТ, АСТ, креатинін, загальний білок, гомоцистеїн, феритин, ціанокобаламін, вітамін D (25-гідроксикальциферол), ТТГ, Т4 вільний, АТПО, загальний розгорнутий аналіз крові) 6245
   КДЛ №428 "Комплексне обстеження чоловіків" (Онкомаркер Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг.), ФСГ, ЛГ, пролактин, тестостерон загальний, тестостерон вільний, ДГЕА-с, дигідротестостерон, калій, натрій, кальцій іонізований, залізо, магній, загальний холестерин, індекс НОМА, білірубін загальний, АЛТ, АСТ, креатинін, загальний білок, феритин, ціанокобаламін, вітамін D (25-гідроксикальциферол), ТТГ, Т4 вільний, АТПО, загальний розгорнутий аналіз крові) 5195
  • ДІАГНОСТИКА СТАНУ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ
   Назва Ціна, грн
   КДЛ №40 "Моніторинг цукрового діабету" (НвА1с, мікроальбумінурія+креатинін (добова сеча) 455
   КДЛ №41 "Діагностика цукрового діабету" (НвА1с, С-пептид, індекс НОМА) 760
   КДЛ №43 "Діагностика інсулінорезистентності" (С-пептид, індекс НОМА) 530
   КДЛ №45 "Діагностика причин ожиріння - максі" (ТТГ, НвА1с, С-пептид, індекс НОМА, лептин) 1465
   КДЛ № 97 "Глікований гемоглобін-скринінг" (Глікований гемоглобін (HbA1c) 230
  • ОЦІНКА ФУНКЦІЇ НАДНИРНИКІВ
   Назва Ціна, грн
   КДЛ №5 "Скринінг причини артеріальної гіпертензії №1" (Альдостерон-ренінове співвідношення, метанефрини загальні у добовій сечі, калій у сироватці) 2215
   КДЛ №7 "Кортизол крові, АКТГ" (Кортизол у сироватці, АКТГ) 640
   КДЛ №63 "Скринінг причини артеріальної гіпертензії №2" (Кортизол у добовій сечі, ПТГ, ТТГ) 720
  • ОБСТЕЖЕННЯ ВАГІТНИХ
   Назва Ціна, грн
   КДЛ №18 "Біохімічний скринінг 1-го триместру (9-13 тижнів вагітності)" (вільн. β-ХГЛ, РАРР) 490
   КДЛ №25 "Біохімічний скринінг 2-го триместру (14-20 тижнів вагітності)" (Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця), АФП, естріол) 675
   КДЛ №48 "TORCH інфекції IgG" (Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgG; краснуха, Rubella virus, антитіла IgG; цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgG; герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgG; герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типу 2 IgG) 1110
   КДЛ №49 "Комплексне обстеження вагітної в I триместрі максі" (Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgG; краснуха, Rubella virus, антитіла IgG; цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgG; герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgG; герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типу 2 IgG; токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgM; цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM) 1550
   КДЛ №67 "Моніторинг стану плаценти і плоду" (Естріол некон'югований, ПлацентарнИй лактоген) 565
   КДЛ №68 "Ізоімунний конфлікт за системою АВО" (Група крові + резус фактор, Імунні антитіла до еритроцитів за системою АВО) 1285
   КДЛ №69 "Ізоімунний конфлікт за системою Rh" (Група крові + резус фактор, Імунні антитіла до еритроцитів за системою Rh) 665
   КДЛ №88 "Біохімічний скринінг І триместру та ризик прееклампсії" (Пренатальний скринінг І триместру, РАРР-А, ХГЛ, комірцевий простір; плацентарний фактор росту (PLGF) 1110
   КДЛ №410 "Обстеження вагітної при першій явці" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); загальний аналіз сечі; група крові + резус фактор (виявлення методом аглютинації в гелі); сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг; гепатит В, HBsAg - кількісн.; глюкоза у венозній крові натще; ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)) 1685
  • СКРИНІНГ ОНКОПАТОЛОГІЇ
   Назва Ціна, грн
   КДЛ №24 "Скринінг патології шийки матки" (Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD); ВПЛ, Комплексне генотипування ДНК 28 типів, в напівкількісному форматі методом REAL TIME ПЛР; скринінг 7 ІПСШ) 2270
   КДЛ №26 "Онкоризик шийки матки" (Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD); ВПЛ, Комплексне генотипування ДНК 28 типів, в напівкількісному форматі методом REAL TIME ПЛР; антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) 1620
   КДЛ №29 "Рання діагностика епітеліального раку яєчників" (СА 125, НЕ-4) 665
   КДЛ №39 "Скринінг пухлин шлунко-кишкового тракту" (Онкомаркер Раково-ембріональний антиген (СЕА), онкомаркер підшлункової залози СА 19-9, онкомаркер пухлин ШКТ СА-242) 910
   КДЛ №51 "Діагностика патології шийки матки" (Імуногістохімічне визначення р16 та Кі-67 **; гістологічне дослідження біоптату шийки матки) 1630
   КДЛ №62 "Профогляд" (Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD), Мікроскопія урогенітального мазку (ж) 3 точки) 620
   КДЛ №70 "Скринінг герміногенних форм пухлин" (Онкомаркер гепатоцелюлярного раку Альфа-фетопротеїн (АФП), Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця) 465
   КДЛ №89 "Високочутливий скринінг раку шийки матки" (Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD); ВПЛ, Комплексне генотипування ДНК 28 типів, в напівкількісному форматі методом REAL TIME ПЛР) 1220
  • ОЦІНКА ТРОМБОФІЛІЧНИХ СТАНІВ
   Назва Ціна, грн
   КДЛ №10 "Контроль лікування гіпергомоцистеїнемії" (Гомоцистеїн, фолієва кислота, вітамін В12) 910
   КДЛ №11 "Діагностика тромбофілії" (Гомоцистеїн, АТ до кардіоліпіну IgG/ IgМ, вовчаковий антикоагулянт, Антитіла до В2-глікопротеїну IgG) 1800
   КДЛ №17 "Контроль ефективності гепаринотерапії" (АЧТЧ, Д-димер, загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники) 500
   КДЛ №19 "Контроль ефективності терапії непрямими антикоагулянтами" (Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком, МНВ), Д-димер) 350
   КДЛ №28 "Діагностика антифосфоліпідного синдрому" (ВА, АТ до кардіоліпіну IgG/ IgМ, Антитіла до В2-глікопротеїну IgG) 1380
   КДЛ №71 "Оцінка системи гемостазу" (Коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком, протромбіновий час, МНВ, фібриноген, АЧТЧ) , загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники), Д-димер) 745
  • ДІАГНОСТИКА УРОГЕНІТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ
   Назва Ціна, грн
   КДЛ №13 "Урогенітальний комплекс" (Мікоплазмоз, уреаплазмоз, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., посів із визначенням чутливості до 11 антибіотиків; хламідіоз, Chlamydia trachomatis, ДНК методом REAL TIME ПЛР - зішкріб з у/г тракту) 675
   КДЛ №20 "Бактеріальний вагіноз" (Мікроскопія урогенітального мазку (ж) 3 точки, Скринінг бактеріального вагінозу (виявлення ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. та загальної кількості бактерій методом ПЛР), рН вагінальних виділень) 685
   КДЛ №46 "Комплексне обстеження шийки матки" (Бактеріологічний посів урогенітальних виділень + антибіотикограма; скринінг 7 ІПСШ; герпес звичайний, Herpes simplex, ДНК типів 1/2 методом REAL TIME ПЛР та цитомегаловірус, Cytomegalovirus, ДНК методом REAL TIME ПЛР (БМ - зішкріб з у/г тракту) 1995
   КДЛ №52 "Виявлення вірусної етіології патології шийки матки" (ВПЛ, Комплексне генотипування ДНК 28 типів, в напівкількісному форматі методом REAL TIME ПЛР; герпес звичайний, Herpes simplex, ДНК типів 1/2 методом REAL TIME ПЛР (БМ - зішкріб з у/г тракту); цитомегаловірус, Cytomegalovirus, ДНК методом REAL TIME ПЛР (БМ - зішкріб з у/г тракту) 1330
   КДЛ №64 "Дослідження біоценозу піхви" (Діагностика бактеріального вагінозу - Фемофлор 8 - кільк. (Виявлення ДНК Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Gardnerella vaginalis/ Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Mycoplasma hominis/Mycoplasma genitalium, Candida spp.); хламідіоз, Chlamydia trachomatis, методом REAL TIME ПЛР та уреоплазмоз, Ureaplasma spp. (urealyticum+parvum), ДНК методом REAL TIME ПЛР (БМ - зішкріб з у/г тракту) 1145
   КДЛ №72 "Діагностика ІПСШ" (Виявлення ДНК методом REAL TIME ПЛР (БМ - зішкріб з у/г тракту): хламідіоз, Chlamydia trachomatis; трихомоніаз, Trichomonas vaginalis; гонорея, Neisseria gonorrhoea; мікоплазмоз, Mycoplasma genitalium) 1000
   КДЛ №73 "Інтимне здоров’я" (Скринінг 7 ІПСШ (Виявлення Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum методом ПЛР) - напівкількісн.; Скринінг бактеріального вагінозу (виявлення ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. та загальної кількості бактерій методом ПЛР) - кількісн.) 1435
   КДЛ № 80 "Урогенітальний комплекс при плануванні вагітності" (Виявлення методом REAL TIME ПЛР ДНК (БМ - зішкріб з у/г тракту): хламідіоз, Chlamydia trachomatis; ВПЛ, Комплексне генотипування ДНК 28 типів, в напівкількісному форматі; мікоплазмоз, уреаплазмоз, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., посів із визначенням чутливості до 11 антибіотиків) 1440
   КДЛ №81 "Діагностика запальних процесів статевих шляхів" (Хламідіоз, Chlamydia trachomatis, ДНК методом REAL TIME ПЛР - зішкріб з у/г тракту; мікоплазмоз, уреаплазмоз, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., посів із визначенням чутливості до 11 антибіотиків; бактеріологічний посів урогенітальних виділень + антибіотикограма) 1055
  • ОЦІНКА КАРДІОРИЗИКУ
   Назва Ціна, грн
   КДЛ №30 "Діагностика серцевої недостатності" (N-кінцевий фрагмент попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP), ТТГ, загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники), креатинін, цистатин С зі ШКФ) 1935
   КДЛ №50 "Перевір серце" (Загальний холестерин, ЛПВЩ, ХС не-ЛПВЩ ЛПНЩ, тригліцериди, креатинін, глюкоза у венозній крові натще, гомоцистеїн, ТТГ, калій) 1365
   КДЛ №54 "Скринінг додаткових факторів ризику серцево-судинних захворювань" (Гомоцистеїн, N-кінцевий фрагмент попередника мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP), цистатин С зі ШКФ, ліпопротеїн (а) - кількісн.) 2235
   КДЛ №56 "Контроль гіполіпідемічної терапії" (Загальний холестерин, ЛПВЩ, ХС не-ЛПВЩ, ЛПНЩ, АЛТ, АСТ, СРБ високочутливий, креатинкіназа (загальна), тригліцериди) 1160
   КДЛ №57 "Скринінг факторів ризику серцево-судинних захворювань" (Загальний холестерин, ЛПВЩ, ХС не-ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди, СРБ високочутливий, гомоцистеїн) 1165
  • ДІАГНОСТИКА АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
   Назва Ціна, грн
   КДЛ №90 "Первинний скринінг целіакії" (Антитіла до тканинної трансглютамінази IgА ELiA, антитіла до тканинної трансглютамінази IgG ELiA, імуноглобулін А) 1640
   КДЛ №91 "Діагностика целіакії" (Антитіла до тканинної трансглютамінази IgА ELiA, антитіла до тканинної трансглютамінази IgG ELiA, імуноглобулін А, антитіла до ендомізію IgA - напівкількісн., антитіла до ендомізію IgG - напівкількісн.) 3620
   КДЛ №92 "Діагностика аутоіммунного гепатиту" (Антитіла до мікросом печінки і нирок, ANTI-LKM - скринінг; антитіла до розчинного печінкового антигену (anti-SLA) - якісн., антитіла до мітохондрій (АМА) - скринінг) 3980
  • ДІАГНОСТИКА СУГЛОБОВОГО СИНДРОМУ
   Назва Ціна, грн
   КДЛ №27 "Рання діагностика ревматоїдного артриту" (Ревматоїдний Фактор - кільк., Anti-ССР, СРБ кільк.) 700
   КДЛ №78 "Диференційна діагностика суглобового синдрому" (Загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники), Ревматоїдний Фактор, Anti-ССР, сечова кислота, СРБ кількісн.; хламідіоз, Chlamydia trachomatis, ДНК методом REAL TIME ПЛР (синовіальна рідина, у/г БМ) 1275
   КДЛ №79 "Ревмопроби" (Ревматоїдний Фактор, АСЛ-0, СРБ кількісн.) 365
   КДЛ № 82 "Первинна діагностика суглобового синдрому" (Ревматоїдний Фактор, Anti-ССР, Скринінг захворювань сполучної тканини (ЗСТ) (U1-RNP;SS-A/Ro; SS-B/La; centromere B; Scl-70; Jo-1; fibrillarin, RNA Pol III; Rib-P; PM-Scl; PCNA; Mi-2; Sm; Ds-DNA); хламідіоз, Chlamydia trachomatis, ДНК методом REAL TIME ПЛР - зішкріб з у/г тракту; антиген - HLA-B27, сечова кислота, СРБ кількісн.) 2405
  • ДІАГНОСТИКА ГЕПАТИТІВ
   Назва Ціна, грн
   КДЛ №001 "Діагностика гепатиту В перед інтерферонотерапією" (Гепатит В, HBsAg; гепатит В, антитіла загальні до HBsAg; гепатит В, НВеАg; гепатит В, антитіла загальні до НВеАg; гепатит В, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров) - кількісн.; АЛТ, АСТ, сечовина, креатинін, білірубін загальний, білірубін прямий, білкові фракції, глюкоза у венозній крові натще, панкреатична амілаза (кров), загальний холестерин, ГГТП, лужна фосфатаза загальна, Т3 вільн., Т4 вільн., АТТГ, АТПО, альфа-фетопротеїн (АФП); скринінг захворювань сполучної тканини (ЗСТ) (U1-RNP;SS-A/Ro; SS-B/La; centromere B; Scl-70; Jo-1; fibrillarin, RNA Pol III; Rib-P; PM-Scl; PCNA; Mi-2; Sm; Ds-DNA) 4975
   КДЛ №002 "Діагностика гепатиту В перед терапією противірусними препаратами прямої дії" (Гепатит В, HBsAg; гепатит В, антитіла загальні до HBsAg; гепатит В, НВеАg; гепатит В, антитіла загальні до НВеАg; гепатит В, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров) - кількісн.; АЛТ, АСТ, сечовина, креатинін, білірубін загальний, білірубін прямий) 2675
   КДЛ №004 "Моніторинг ефективності лікування гепатиту В - вірусологічна відповідь" (Гепатит В, антитіла загальні до HBsAg; гепатит В, антитіла загальні до НВеАg; гепатит В, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров) - кількісн.; АЛТ, АСТ, загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники), сечовина, креатинін, білірубін загальний, білірубін прямий, протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком, МНВ) 2430
   КДЛ №12 "Скринінг гепатиту В та С" (Гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг; гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg; Гепатит В, HBsAg) 875
   КДЛ №23 "Діагностика гепатиту С для вибору тактики лікування" (Гепатит С, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР - кількісн.; гепатит С, генотипування РНК вірусу (1, 2, 3) методом REAL TIME ПЛР - якісн.) 2275
   КДЛ №93 "Діагностика гепатиту В" (Гепатит В, HBsAg; гепатит В, антитіла загальні до HBsAg; гепатит В, антитіла IgM до HBсorАg; гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg; гепатит В, НВеАg; гепатит В, антитіла загальні до НВеАg) 1760
   КДЛ №94 "Діагностика гострого гепатиту" (Гепатит А, антитіла до вірусу IgM; гепатит В, антитіла IgM до HBсorАg; гепатит В, HBsAg; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг) 1110
   КДЛ №95 "Скринінг інфекційних гепатитів" (Гепатит А, антитіла до вірусу IgM; гепатит В, HBsAg; гепатит В, антитіла IgM до HBсorАg; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг; АЛТ, АСТ, ГГТП, лужна фосфатаза загальна) 1530
  • ДІАГНОСТИКА ІНШИХ ПАТОЛОГІЙ
   Назва Ціна, грн
   КДЛ №14 "Контроль залізодефіцитної анемії (Залізо, трансферин, насичення трансферину залізом) 270
   КДЛ №21 "Діагностика нейроінфекцій (IgM)" (Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсидного антигена вірусу IgM (VCA IgM); герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM; герпес, Human herpesvirus, ДНК 6 типу методом REAL TIME ПЛР; цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM; токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgM; хламідіоз, Chl.traсhomatis, антитіла IgМ; ЦІК: середньомолекулярні та низькомолекулярні) 1920
   КДЛ №22 "Діагностика нейроінфекцій (IgG)" (Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсидного антигена вірусу IgG (VCA IgG); герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgG; герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типу 2 IgG; герпес, Human herpesvirus, ДНК 6 типу методом REAL TIME ПЛР; цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgG; токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgG; хламідіоз, Chl.traсhomatis, антитіла IgG; ЦІК: середньомолекулярні та низькомолекулярні) 2150
   КДЛ №53 "Комплексне загальне обстеження" (Загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники); Загальний аналіз сечі; Комплекс печінкових проб (білірубін загальний, прямий і непрямий, АЛТ, АСТ, тимолова проба, загальний білок, альбумін, лужна фосфатаза, ГГТП); Комплекс ниркових проб (креатинін, сечовина, азот сечовини, сечова кислота, Na, K, Ca) 2105
   КДЛ №75 "Скринінг соматотропної функції" (СТГ, Соматомедин С) 560
   КДЛ №76 "Обстеження на дефіцит вітаміну D" (Вітамін D (25-гідроксикальциферол), кальцій іонізований, фосфор) 695
   КДЛ № 83 "Комплексне біохімічне обстеження" (Білірубін загальний, глікований гемоглобін (HbA1c), АЛТ, АСТ, загальний білок, креатинін, сечовина, загальний холестерин, Nа, К, Са іонізований) 1350
   КДЛ №84 "Основні життєво необхідні мікроелементи" (селен, цинк, мідь - венозна кров) 1745
   КДЛ №85 "Токсичні важкі метали" (кадмій, свинець) 2120
   КДЛ №86 "Оцінка функції нирок (розширений)" (Креатинін, сечовина, азот сечовини, сечова кислота, альбумін, Na, K, Ca, хлор, фосфор, цистатин С зі ШКФ) 1595
   КДЛ № 96 "Диференційна діагностика анемії" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники), феритин, залізо, фолієва кислота, ціанокобаламін) 1030
   КДЛ №400 "Передопераційне обстеження плюс" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники), загальний аналіз сечі; глюкоза у венозній крові натще; гепатит В, HBsAg; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг; сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні – скринінг; креатинін, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ), білірубін загальний, гамма-глутамінтранспептидаза (ГГТП), коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком (Hepato Quick), протромбіновий час, МНВ (INR), фібриноген, АЧТЧ), група крові + резус фактор) 2345
   КДЛ №405 "СКОРОЧЕНЕ КОМПЛЕКСНЕ ІМУНОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ" (Субпопуляції лімфоцитів крові: Т-лімфоцити (CD3+), % цитолітичних Т-лімфоцитів (CD3+CD16/56+), % активованих Т-лімфоцитів (CD3+HLA-DR+), Т-хелпери (CD3+CD4+), % активованих Т-хелперів (CD3+CD4+HLA-DR+), Т-цитотоксичні лімфоцити (CD3+CD8+), % активованих Т-цитотоксичних лімфоцитів (CD3+CD8+HLA-DR+) співвідношення: (CD3+CD4+/CD3+CD8+), CD3+CD4+CD8+, CD3+CD4-CD8-; В-лімфоцити (CD19+), NK-клітини (CD3-CD16/56+). Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК): середньомолекулярні та низькомолекулярні. Активність комплементу (СН50). Коментар.) 1575

Залишилися питання?

Наші адміністратори дадуть відповідь на будь-яке питання щодо послуги